اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 17


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در رودهن

ویلا با استخر آبگرم چهارفصل (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل (رودهن)
ویلا با استخر آبگرم چهارفصل (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر آبگرم چهارفصل (رودهن)

تهران , رودهن , شهرک پزشکان

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,300,000
تومان
جزئیات
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)
ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 4 خوابه محمد، با استخر آب گرم (رودهن)

تهران , رودهن , بلوار شریعتی

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 4 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,000,000
آخر هفته: 7,000,000
تعطیلات: 8,000,000
تومان
جزئیات
عمارت پارسیان (رودهن)
عمارت پارسیان (رودهن)
عمارت پارسیان (رودهن)
عمارت پارسیان (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت پارسیان (رودهن)

تهران , رودهن , بلوار شریعتی

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 4,000,000
آخر هفته: 9,000,000
تعطیلات: 10,000,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی استخردار چناران (رودهن)
ویلای دربستی استخردار چناران (رودهن)
ویلای دربستی استخردار چناران (رودهن)
ویلای دربستی استخردار چناران (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی استخردار چناران (رودهن)

تهران , رودهن , چناران

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)
ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سوپر لاکچری استخردار (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 4,500,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 7,000,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)
ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار لوکس جلالی (رودهن)

تهران , رودهن , چشمه ها

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 4,200,000
آخر هفته: 5,200,000
تعطیلات: 6,300,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خواب استخردار مهران (رودهن)
ویلای سه خواب استخردار مهران (رودهن)
ویلای سه خواب استخردار مهران (رودهن)
ویلای سه خواب استخردار مهران (رودهن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب استخردار مهران (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
عمارت تتیس (رودهن)
عمارت تتیس (رودهن)
عمارت تتیس (رودهن)
عمارت تتیس (رودهن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت تتیس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,000,000
آخر هفته: 3,800,000
تعطیلات: 4,000,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار دوبلکس مهدی (رودهن، مهرآباد)
ویلا استخردار دوبلکس مهدی (رودهن، مهرآباد)
ویلا استخردار دوبلکس مهدی (رودهن، مهرآباد)
ویلا استخردار دوبلکس مهدی (رودهن، مهرآباد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار دوبلکس مهدی (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,500,000
آخر هفته: 2,500,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)
ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مدرن و استخردار محمد (رودهن)

تهران , رودهن , گلاهک

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 5,500,000
آخر هفته: 8,000,000
تعطیلات: 7,000,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار آبتین (رودهن)
ویلای استخردار آبتین (رودهن)
ویلای استخردار آبتین (رودهن)
ویلای استخردار آبتین (رودهن)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبتین (رودهن)

تهران , رودهن , مهدی خانی

ویلا با حیاط دربست

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,150,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا شهرکی آرامش، با 2 استخر سرپوشیده و روباز آبگرم (رودهن)
ویلا شهرکی آرامش، با 2 استخر سرپوشیده و روباز آبگرم (رودهن)
ویلا شهرکی آرامش، با 2 استخر سرپوشیده و روباز آبگرم (رودهن)
ویلا شهرکی آرامش، با 2 استخر سرپوشیده و روباز آبگرم (رودهن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا شهرکی آرامش، با 2 استخر سرپوشیده و روباز آبگرم (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

شهرکی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,700,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس ارکیده، دوبلکس دو خوابه با استخر آبگرم (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,700,000
آخر هفته: 4,000,000
تعطیلات: 4,500,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس دوخوابه سروستان، با استخر سرپوشیده آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس دوخوابه سروستان، با استخر سرپوشیده آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس دوخوابه سروستان، با استخر سرپوشیده آبگرم (رودهن)
ویلای لوکس دوخوابه سروستان، با استخر سرپوشیده آبگرم (رودهن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس دوخوابه سروستان، با استخر سرپوشیده آبگرم (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,700,000
آخر هفته: 4,500,000
تعطیلات: 5,000,000
تومان
جزئیات
ویلا 3 خوابه استخردار (رودهن)
ویلا 3 خوابه استخردار (رودهن)
ویلا 3 خوابه استخردار (رودهن)
ویلا 3 خوابه استخردار (رودهن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا 3 خوابه استخردار (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,400,000
آخر هفته: 5,500,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
جزئیات
ویلای 3 خواب استخردار (رودهن، مهرآباد)
ویلای 3 خواب استخردار (رودهن، مهرآباد)
ویلای 3 خواب استخردار (رودهن، مهرآباد)
ویلای 3 خواب استخردار (رودهن، مهرآباد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای 3 خواب استخردار (رودهن، مهرآباد)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,500,000
آخر هفته: 6,000,000
تعطیلات: 4,000,000
تومان
جزئیات
ویلا دوبلکس (رودهن)
ویلا دوبلکس (رودهن)
ویلا دوبلکس (رودهن)
ویلا دوبلکس (رودهن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس (رودهن)

تهران , رودهن , مهرآباد

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,500,000
آخر هفته: 2,500,000
تعطیلات: 3,000,000
تومان
جزئیات