تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان خراسان جنوبی (4 مورد)

خانه سنتی عمو نوروز، اتاق با سرویس بهداشتی خصوصی (طبس)
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق با سرویس بهداشتی خصوصی (طبس)
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق با سرویس بهداشتی خصوصی (طبس)
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق با سرویس بهداشتی خصوصی (طبس)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه سنتی عمو نوروز، اتاق با سرویس بهداشتی خصوصی (طبس)

خراسان جنوبی , طبس , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 220,000
تومان
جزئیات
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق شماره 1 (طبس)
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق شماره 1 (طبس)
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق شماره 1 (طبس)
خانه سنتی عمو نوروز، اتاق شماره 1 (طبس)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه سنتی عمو نوروز، اتاق شماره 1 (طبس)

خراسان جنوبی , طبس , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 730,000
آخر هفته: 730,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
بوم گردی پی باغ (خراسان جنوبی، طبس)
بوم گردی پی باغ (خراسان جنوبی، طبس)
بوم گردی پی باغ (خراسان جنوبی، طبس)
بوم گردی پی باغ (خراسان جنوبی، طبس)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی پی باغ (خراسان جنوبی، طبس)

خراسان جنوبی , طبس , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 8 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 325,000
آخر هفته: 325,000
تعطیلات: 325,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)
اقامتگاه بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)
اقامتگاه بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)
اقامتگاه بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی زرشکده افین (زیرکوه، خراسان جنوبی)

خراسان جنوبی , حاجی آباد ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 8 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 145,000
آخر هفته: 145,000
تعطیلات: 155,000
تومان
جزئیات