تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره بوم گردی (اتاق با سرویس بهداشتی مشترک) در استان اصفهان (18 مورد)

اقامتگاه سنتی بام ایران، اتاق های خصوصی (اصفهان، فریدونشهر)
اقامتگاه سنتی بام ایران، اتاق های خصوصی (اصفهان، فریدونشهر)
اقامتگاه سنتی بام ایران، اتاق های خصوصی (اصفهان، فریدونشهر)
اقامتگاه سنتی بام ایران، اتاق های خصوصی (اصفهان، فریدونشهر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه سنتی بام ایران، اتاق های خصوصی (اصفهان، فریدونشهر)

اصفهان , فریدونشهر , چشمه...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 2 کف خواب (اصفهان)
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 2 کف خواب (اصفهان)
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 2 کف خواب (اصفهان)
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 2 کف خواب (اصفهان)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 2 کف خواب (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , چهار باغ...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 4 تخته، طبقه اول (اصفهان)
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 4 تخته، طبقه اول (اصفهان)
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 4 تخته، طبقه اول (اصفهان)
بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 4 تخته، طبقه اول (اصفهان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی علی قلی آقا، سوئیت 4 تخته، طبقه اول (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , چهار باغ...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
بوم گردی آبشکوه (اصفهان، خور و بیابانک*
بوم گردی آبشکوه (اصفهان، خور و بیابانک*
بوم گردی آبشکوه (اصفهان، خور و بیابانک*
بوم گردی آبشکوه (اصفهان، خور و بیابانک*

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آبشکوه (اصفهان، خور و بیابانک*

اصفهان , خور , خور و بیابانک

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 140,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی حافظ. اتاق شماره 7 (ورزنه اصفهان)
اقامتگاه بوم گردی حافظ. اتاق شماره 7 (ورزنه اصفهان)
اقامتگاه بوم گردی حافظ. اتاق شماره 7 (ورزنه اصفهان)
اقامتگاه بوم گردی حافظ. اتاق شماره 7 (ورزنه اصفهان)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی حافظ. اتاق شماره 7 (ورزنه اصفهان)

اصفهان , ورزنه , حمام عابد

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 590,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
بوم گردی کویری کیخسرو (اصفهان، نایین)
بوم گردی کویری کیخسرو (اصفهان، نایین)
بوم گردی کویری کیخسرو (اصفهان، نایین)
بوم گردی کویری کیخسرو (اصفهان، نایین)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کویری کیخسرو (اصفهان، نایین)

اصفهان , نایین , چوپانان

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
بوم گردی براتی (روستای مصر، اصفهان)
بوم گردی براتی (روستای مصر، اصفهان)
بوم گردی براتی (روستای مصر، اصفهان)
بوم گردی براتی (روستای مصر، اصفهان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی براتی (روستای مصر، اصفهان)

اصفهان , خور , روستای مصر

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 8 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق دو تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق دو تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق دو تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق دو تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق دو تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)

اصفهان , کاشان , خیابان فاضل...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق چهار تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق چهار تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق چهار تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق چهار تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق چهار تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)

اصفهان , کاشان , خیابان فاضل...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 940,000
تومان
جزئیات
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق سه تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق سه تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق سه تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)
بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق سه تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سنتی آمیرزا، اتاق سه تخته، با سرویس بهداشتی مشترک (کاشان)

اصفهان , کاشان , خیابان فاضل...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
بوم گردی طاها - اتاق شاه نشین (اصفهان)
بوم گردی طاها - اتاق شاه نشین (اصفهان)
بوم گردی طاها - اتاق شاه نشین (اصفهان)
بوم گردی طاها - اتاق شاه نشین (اصفهان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی طاها - اتاق شاه نشین (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , مسجد جامع

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 720,000
تومان
جزئیات
بوم گردی طاها - اتاق دو تخته آفتاب (اصفهان)
بوم گردی طاها - اتاق دو تخته آفتاب (اصفهان)
بوم گردی طاها - اتاق دو تخته آفتاب (اصفهان)
بوم گردی طاها - اتاق دو تخته آفتاب (اصفهان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی طاها - اتاق دو تخته آفتاب (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , مسجد جامع

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهرکی

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 420,000
تومان
جزئیات
بوم گردی کویری خانه مروی (اصفهان)
بوم گردی کویری خانه مروی (اصفهان)
بوم گردی کویری خانه مروی (اصفهان)
بوم گردی کویری خانه مروی (اصفهان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کویری خانه مروی (اصفهان)

اصفهان , ورزنه , جرقویه علیا

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 180,000
آخر هفته: 200,000
تعطیلات: 200,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قلعه رود (خور اصفهان)
بوم گردی قلعه رود (خور اصفهان)
بوم گردی قلعه رود (خور اصفهان)
بوم گردی قلعه رود (خور اصفهان)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قلعه رود (خور اصفهان)

اصفهان , خور , روستای نهرود

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 11 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 75,000
آخر هفته: 105,000
تعطیلات: 105,000
تومان
جزئیات
بوم گردی حاج قاسم (دهق اصفهان)
بوم گردی حاج قاسم (دهق اصفهان)
بوم گردی حاج قاسم (دهق اصفهان)
بوم گردی حاج قاسم (دهق اصفهان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی حاج قاسم (دهق اصفهان)

اصفهان , دهق , مهردشت

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 190,000
آخر هفته: 190,000
تعطیلات: 190,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دوسنگی (اصفهان، خوانسار)
بوم گردی دوسنگی (اصفهان، خوانسار)
بوم گردی دوسنگی (اصفهان، خوانسار)

2 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دوسنگی (اصفهان، خوانسار)

اصفهان , خوانسار , ویست

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 80,000
آخر هفته: 80,000
تعطیلات: 80,000
تومان
جزئیات
بوم‌گردی نگارین (خور و بیابانک اصفهان)
بوم‌گردی نگارین (خور و بیابانک اصفهان)
بوم‌گردی نگارین (خور و بیابانک اصفهان)
بوم‌گردی نگارین (خور و بیابانک اصفهان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم‌گردی نگارین (خور و بیابانک اصفهان)

اصفهان , خور , دهزیر

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 280,000
تومان
جزئیات
بوم گردی شونشین، اتاق های اختصاصی (اصفهان، ونک)
بوم گردی شونشین، اتاق های اختصاصی (اصفهان، ونک)
بوم گردی شونشین، اتاق های اختصاصی (اصفهان، ونک)
بوم گردی شونشین، اتاق های اختصاصی (اصفهان، ونک)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی شونشین، اتاق های اختصاصی (اصفهان، ونک)

اصفهان , ونک , گردشگری چشمه...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات