اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 7


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در استان اصفهان

واحد مستقل ویلایی دربست (اصفهان)
واحد مستقل ویلایی دربست (اصفهان)
واحد مستقل ویلایی دربست (اصفهان)
واحد مستقل ویلایی دربست (اصفهان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد مستقل ویلایی دربست (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , چهارباغ

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای استخردار (اصفهانک)
باغ ویلای استخردار (اصفهانک)
باغ ویلای استخردار (اصفهانک)
باغ ویلای استخردار (اصفهانک)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار (اصفهانک)

اصفهان , اصفهان , باغ نارنج

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,480,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی دلداده (سمیرم، اصفهان)
خانه ویلایی دلداده (سمیرم، اصفهان)
خانه ویلایی دلداده (سمیرم، اصفهان)
خانه ویلایی دلداده (سمیرم، اصفهان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی دلداده (سمیرم، اصفهان)

اصفهان , سمیرم , شهری

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 480,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار صالحی (باغ بهادران اصفهان)
ویلای استخردار صالحی (باغ بهادران اصفهان)
ویلای استخردار صالحی (باغ بهادران اصفهان)
ویلای استخردار صالحی (باغ بهادران اصفهان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار صالحی (باغ بهادران اصفهان)

اصفهان , باغ بهادران ,...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 1,700,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای خانوادگی برای جشن و میهمانی (اصفهان)
باغ ویلای خانوادگی برای جشن و میهمانی (اصفهان)
باغ ویلای خانوادگی برای جشن و میهمانی (اصفهان)
باغ ویلای خانوادگی برای جشن و میهمانی (اصفهان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای خانوادگی برای جشن و میهمانی (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , مرق

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 900,000
آخر هفته: 1,600,000
تعطیلات: 1,600,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای استخردار (باغ بهادران اصفهان)
باغ ویلای استخردار (باغ بهادران اصفهان)
باغ ویلای استخردار (باغ بهادران اصفهان)
باغ ویلای استخردار (باغ بهادران اصفهان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار (باغ بهادران اصفهان)

اصفهان , باغ بهادران ,...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلای دربست با حیاط بزرگ (اصفهان)
ویلای دربست با حیاط بزرگ (اصفهان)
ویلای دربست با حیاط بزرگ (اصفهان)
ویلای دربست با حیاط بزرگ (اصفهان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربست با حیاط بزرگ (اصفهان)

اصفهان , اصفهان , زیار

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات