اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 18


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در نوشهر

ویلا دربست ارزان قیمت در شمال (نوشهر)
ویلا دربست ارزان قیمت در شمال (نوشهر)
ویلا دربست ارزان قیمت در شمال (نوشهر)
ویلا دربست ارزان قیمت در شمال (نوشهر)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست ارزان قیمت در شمال (نوشهر)

مازندران , نوشهر , سیترا

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
ویلای بزرگ و دربستی دهکده سبز (نوشهر)
ویلای بزرگ و دربستی دهکده سبز (نوشهر)
ویلای بزرگ و دربستی دهکده سبز (نوشهر)
ویلای بزرگ و دربستی دهکده سبز (نوشهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای بزرگ و دربستی دهکده سبز (نوشهر)

مازندران , نوشهر , ملکار

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,360,000
تعطیلات: 1,360,000
تومان
جزئیات
ویلایی ساحلی سروش، روبه دریا (نوشهر)
ویلایی ساحلی سروش، روبه دریا (نوشهر)
ویلایی ساحلی سروش، روبه دریا (نوشهر)
ویلایی ساحلی سروش، روبه دریا (نوشهر)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلایی ساحلی سروش، روبه دریا (نوشهر)

مازندران , نوشهر , پلاژ...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار سوپر لاکچری (نوشهر)
ویلای استخردار سوپر لاکچری (نوشهر)
ویلای استخردار سوپر لاکچری (نوشهر)
ویلای استخردار سوپر لاکچری (نوشهر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار سوپر لاکچری (نوشهر)

مازندران , نوشهر , لتینگان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,500,000
آخر هفته: 4,000,000
تعطیلات: 4,500,000
تومان
جزئیات
ویلای چهارخواب استخردار محسن (نوشهر)
ویلای چهارخواب استخردار محسن (نوشهر)
ویلای چهارخواب استخردار محسن (نوشهر)
ویلای چهارخواب استخردار محسن (نوشهر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای چهارخواب استخردار محسن (نوشهر)

مازندران , نوشهر , خیابان...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,500,000
آخر هفته: 4,000,000
تعطیلات: 6,000,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه جنگلی استخردار (نوشهر)
ویلای دوخوابه جنگلی استخردار (نوشهر)
ویلای دوخوابه جنگلی استخردار (نوشهر)
ویلای دوخوابه جنگلی استخردار (نوشهر)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه جنگلی استخردار (نوشهر)

مازندران , نوشهر , پردیس

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,300,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 4,500,000
تومان
جزئیات
ویلا استخر جنگلی ماه جنگل (نوشهر)
ویلا استخر جنگلی ماه جنگل (نوشهر)
ویلا استخر جنگلی ماه جنگل (نوشهر)
ویلا استخر جنگلی ماه جنگل (نوشهر)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخر جنگلی ماه جنگل (نوشهر)

مازندران , نوشهر , مزگاه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 2,500,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار (نوشهر)
ویلا استخردار (نوشهر)
ویلا استخردار (نوشهر)
ویلا استخردار (نوشهر)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار (نوشهر)

مازندران , نوشهر , لتینگان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,800,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه استخردار دوبلکس (نوشهر)
ویلای دوخوابه استخردار دوبلکس (نوشهر)
ویلای دوخوابه استخردار دوبلکس (نوشهر)
ویلای دوخوابه استخردار دوبلکس (نوشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه استخردار دوبلکس (نوشهر)

مازندران , نوشهر , پردیس

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,800,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 8,000,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه دربست (نوشهر)
ویلای دوخوابه دربست (نوشهر)
ویلای دوخوابه دربست (نوشهر)
ویلای دوخوابه دربست (نوشهر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه دربست (نوشهر)

مازندران , نوشهر , پلاژ...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خوابه پای کوه (نوشهر، مزگاه)
ویلای سه خوابه پای کوه (نوشهر، مزگاه)
ویلای سه خوابه پای کوه (نوشهر، مزگاه)
ویلای سه خوابه پای کوه (نوشهر، مزگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه پای کوه (نوشهر، مزگاه)

مازندران , نوشهر , مزگاه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
ویلا دوبلکس با استخر و بیلیارد (نوشهر، کوی افشین)
ویلا دوبلکس با استخر و بیلیارد (نوشهر، کوی افشین)
ویلا دوبلکس با استخر و بیلیارد (نوشهر، کوی افشین)
ویلا دوبلکس با استخر و بیلیارد (نوشهر، کوی افشین)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس با استخر و بیلیارد (نوشهر، کوی افشین)

مازندران , نوشهر , کوی افشین

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,500,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 3,000,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار آبگرم، جنگلی (نوشهر، مزگاه)
ویلا استخردار آبگرم، جنگلی (نوشهر، مزگاه)
ویلا استخردار آبگرم، جنگلی (نوشهر، مزگاه)
ویلا استخردار آبگرم، جنگلی (نوشهر، مزگاه)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آبگرم، جنگلی (نوشهر، مزگاه)

مازندران , نوشهر , مزگاه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,200,000
تعطیلات: 5,000,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس جنگلی (نوشهر)
ویلای لوکس جنگلی (نوشهر)
ویلای لوکس جنگلی (نوشهر)
ویلای لوکس جنگلی (نوشهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس جنگلی (نوشهر)

مازندران , نوشهر , نوشهر

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس در ساحل شمالی کشور (نوشهر)
ویلای لوکس در ساحل شمالی کشور (نوشهر)
ویلای لوکس در ساحل شمالی کشور (نوشهر)
ویلای لوکس در ساحل شمالی کشور (نوشهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس در ساحل شمالی کشور (نوشهر)

مازندران , نوشهر , نوشهر

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 25,000,000
تعطیلات: 3,500,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خوابه آراد (نوشهر)
ویلای سه خوابه آراد (نوشهر)
ویلای سه خوابه آراد (نوشهر)
ویلای سه خوابه آراد (نوشهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه آراد (نوشهر)

مازندران , نوشهر , گلستان...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 850,000
تعطیلات: 850,000
تومان
جزئیات
ویلای مهراوه (نوشهر)
ویلای مهراوه (نوشهر)
ویلای مهراوه (نوشهر)
ویلای مهراوه (نوشهر)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مهراوه (نوشهر)

مازندران , نوشهر , سیسنگان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,400,000
تعطیلات: 1,700,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار خانه سفید (نوشهر)
ویلای استخردار خانه سفید (نوشهر)
ویلای استخردار خانه سفید (نوشهر)
ویلای استخردار خانه سفید (نوشهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار خانه سفید (نوشهر)

مازندران , نوشهر , لتینگان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,800,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات