اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 36


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در بندر انزلی

ویلای استخردار پائیز، نزدیک دریا، با حیاط دربست (انزلی)
ویلای استخردار پائیز، نزدیک دریا، با حیاط دربست (انزلی)
ویلای استخردار پائیز، نزدیک دریا، با حیاط دربست (انزلی)
ویلای استخردار پائیز، نزدیک دریا، با حیاط دربست (انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار پائیز، نزدیک دریا، با حیاط دربست (انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,300,000
آخر هفته: 1,400,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلا با استخر آب گرم (بندر انزلی، ساحل قو)
ویلا با استخر آب گرم (بندر انزلی، ساحل قو)
ویلا با استخر آب گرم (بندر انزلی، ساحل قو)
ویلا با استخر آب گرم (بندر انزلی، ساحل قو)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر آب گرم (بندر انزلی، ساحل قو)

گیلان , بندر انزلی , ساحل قو

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
ویلای سعید، سه خواب استخردار (بندر انزلی)
ویلای سعید، سه خواب استخردار (بندر انزلی)
ویلای سعید، سه خواب استخردار (بندر انزلی)
ویلای سعید، سه خواب استخردار (بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سعید، سه خواب استخردار (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,500,000
آخر هفته: 3,000,000
تعطیلات: 5,000,000
تومان
جزئیات
ویلای سعید، دوخواب جکوزی دار (بندر انزلی)
ویلای سعید، دوخواب جکوزی دار (بندر انزلی)
ویلای سعید، دوخواب جکوزی دار (بندر انزلی)
ویلای سعید، دوخواب جکوزی دار (بندر انزلی)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سعید، دوخواب جکوزی دار (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , ساحل قو

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلای ۲ خوابه قربانی (بندر انزلی)
ویلای ۲ خوابه قربانی (بندر انزلی)
ویلای ۲ خوابه قربانی (بندر انزلی)
ویلای ۲ خوابه قربانی (بندر انزلی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ۲ خوابه قربانی (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,300,000
تعطیلات: 2,300,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خواب استخردار علی (بندر انزلی)
ویلای سه خواب استخردار علی (بندر انزلی)
ویلای سه خواب استخردار علی (بندر انزلی)
ویلای سه خواب استخردار علی (بندر انزلی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب استخردار علی (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , خیابان...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,500,000
آخر هفته: 3,000,000
تعطیلات: 7,000,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار لیانا (بندر انزلی)
ویلای استخردار لیانا (بندر انزلی)
ویلای استخردار لیانا (بندر انزلی)
ویلای استخردار لیانا (بندر انزلی)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار لیانا (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , خیابان...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,000,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ استخردار امیر (انزلی)
ویلا باغ استخردار امیر (انزلی)
ویلا باغ استخردار امیر (انزلی)
ویلا باغ استخردار امیر (انزلی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ استخردار امیر (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,000,000
آخر هفته: 4,000,000
تعطیلات: 5,000,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی بید مجنون (بندر انزلی)
خانه ویلایی بید مجنون (بندر انزلی)
خانه ویلایی بید مجنون (بندر انزلی)
خانه ویلایی بید مجنون (بندر انزلی)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی بید مجنون (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلای روخان (بندر انزلی)
ویلای روخان (بندر انزلی)
ویلای روخان (بندر انزلی)
ویلای روخان (بندر انزلی)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روخان (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , روستای...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,800,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی خورشید (بندر انزلی)
ویلا جنگلی خورشید (بندر انزلی)
ویلا جنگلی خورشید (بندر انزلی)
ویلا جنگلی خورشید (بندر انزلی)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی خورشید (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,500,000
آخر هفته: 200,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار امیر (بندر انزلی، طالب آباد)
ویلای استخردار امیر (بندر انزلی، طالب آباد)
ویلای استخردار امیر (بندر انزلی، طالب آباد)
ویلای استخردار امیر (بندر انزلی، طالب آباد)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار امیر (بندر انزلی، طالب آباد)

گیلان , بندر انزلی , طالب...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,500,000
آخر هفته: 3,000,000
تعطیلات: 3,000,000
تومان
جزئیات
ویلا ساحلی دو خواب (بندر انزلی)
ویلا ساحلی دو خواب (بندر انزلی)
ویلا ساحلی دو خواب (بندر انزلی)
ویلا ساحلی دو خواب (بندر انزلی)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ساحلی دو خواب (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,900,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ دنج و تمیز (بندر انزلی)
ویلا باغ دنج و تمیز (بندر انزلی)
ویلا باغ دنج و تمیز (بندر انزلی)
ویلا باغ دنج و تمیز (بندر انزلی)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ دنج و تمیز (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , دروازه...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلای روستایی خوش منظره (بندر انزلی)
ویلای روستایی خوش منظره (بندر انزلی)
ویلای روستایی خوش منظره (بندر انزلی)
ویلای روستایی خوش منظره (بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی خوش منظره (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلای تمیز دوخواب (بندر انزلی)
ویلای تمیز دوخواب (بندر انزلی)
ویلای تمیز دوخواب (بندر انزلی)
ویلای تمیز دوخواب (بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تمیز دوخواب (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , میدان...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,300,000
تومان
جزئیات
ویلا دربست دوبلکس (بندر انزلی)
ویلا دربست دوبلکس (بندر انزلی)
ویلا دربست دوبلکس (بندر انزلی)
ویلا دربست دوبلکس (بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست دوبلکس (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,700,000
آخر هفته: 2,000,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا دربست نزدیک دریا (انزلی)
باغ ویلا دربست نزدیک دریا (انزلی)
باغ ویلا دربست نزدیک دریا (انزلی)
باغ ویلا دربست نزدیک دریا (انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا دربست نزدیک دریا (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , سنگاچین

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخواب استخردار، 150 متر بنا (انزلی)
ویلا دوخواب استخردار، 150 متر بنا (انزلی)
ویلا دوخواب استخردار، 150 متر بنا (انزلی)
ویلا دوخواب استخردار، 150 متر بنا (انزلی)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب استخردار، 150 متر بنا (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,000,000
آخر هفته: 3,500,000
تعطیلات: 3,500,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار فول امکانات، 200 متر بنا (انزلی)
ویلا استخردار فول امکانات، 200 متر بنا (انزلی)
ویلا استخردار فول امکانات، 200 متر بنا (انزلی)
ویلا استخردار فول امکانات، 200 متر بنا (انزلی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار فول امکانات، 200 متر بنا (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 4,000,000
آخر هفته: 4,500,000
تعطیلات: 4,500,000
تومان
جزئیات
ویلا دربست استخردار، 200 متر بنا (انزلی)
ویلا دربست استخردار، 200 متر بنا (انزلی)
ویلا دربست استخردار، 200 متر بنا (انزلی)
ویلا دربست استخردار، 200 متر بنا (انزلی)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست استخردار، 200 متر بنا (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,500,000
آخر هفته: 4,000,000
تعطیلات: 4,200,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار لوکس 3 خواب (انزلی، شهرک بحری لند)
ویلا استخردار لوکس 3 خواب (انزلی، شهرک بحری لند)
ویلا استخردار لوکس 3 خواب (انزلی، شهرک بحری لند)
ویلا استخردار لوکس 3 خواب (انزلی، شهرک بحری لند)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار لوکس 3 خواب (انزلی، شهرک بحری لند)

گیلان , بندر انزلی , شهرک...

ویلا با حیاط دربست

شهرکی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,400,000
تعطیلات: 5,500,000
تومان
جزئیات
ویلا دربست دوخوابه، نزدیک ساحل (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلا دربست دوخوابه، نزدیک ساحل (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلا دربست دوخوابه، نزدیک ساحل (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلا دربست دوخوابه، نزدیک ساحل (زیباکنار، بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست دوخوابه، نزدیک ساحل (زیباکنار، بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا یک خوابه ساحلی (انزلی)
ویلا یک خوابه ساحلی (انزلی)
ویلا یک خوابه ساحلی (انزلی)
ویلا یک خوابه ساحلی (انزلی)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خوابه ساحلی (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , بلوار...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلا با ظرفیت بالا، مناسب جشن و میهمانی و تولد (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلا با ظرفیت بالا، مناسب جشن و میهمانی و تولد (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلا با ظرفیت بالا، مناسب جشن و میهمانی و تولد (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلا با ظرفیت بالا، مناسب جشن و میهمانی و تولد (زیباکنار، بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با ظرفیت بالا، مناسب جشن و میهمانی و تولد (زیباکنار، بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 900,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,300,000
تومان
جزئیات
ویلای ساحلی استخردار با ظرفیت بالا (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلای ساحلی استخردار با ظرفیت بالا (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلای ساحلی استخردار با ظرفیت بالا (زیباکنار، بندر انزلی)
ویلای ساحلی استخردار با ظرفیت بالا (زیباکنار، بندر انزلی)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی استخردار با ظرفیت بالا (زیباکنار، بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی ,...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,500,000
آخر هفته: 3,000,000
تعطیلات: 3,800,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار روشنا و رهام، نزدیک به دریا (بندر انزلی)
ویلای استخردار روشنا و رهام، نزدیک به دریا (بندر انزلی)
ویلای استخردار روشنا و رهام، نزدیک به دریا (بندر انزلی)
ویلای استخردار روشنا و رهام، نزدیک به دریا (بندر انزلی)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار روشنا و رهام، نزدیک به دریا (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , طالب...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,000,000
تعطیلات: 5,600,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس ساحلی علی، جکوزی دار (بندر انزلی، خیابان توریستی)
ویلای لوکس ساحلی علی، جکوزی دار (بندر انزلی، خیابان توریستی)
ویلای لوکس ساحلی علی، جکوزی دار (بندر انزلی، خیابان توریستی)
ویلای لوکس ساحلی علی، جکوزی دار (بندر انزلی، خیابان توریستی)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس ساحلی علی، جکوزی دار (بندر انزلی، خیابان توریستی)

گیلان , بندر انزلی , خیابان...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 900,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار غازیان (بندر انزلی)
ویلا استخردار غازیان (بندر انزلی)
ویلا استخردار غازیان (بندر انزلی)
ویلا استخردار غازیان (بندر انزلی)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار غازیان (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , اطبا

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,600,000
آخر هفته: 3,200,000
تعطیلات: 4,000,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس ساحلی علی، استخردار (بندر انزلی، خیابان اطبا)
ویلای لوکس ساحلی علی، استخردار (بندر انزلی، خیابان اطبا)
ویلای لوکس ساحلی علی، استخردار (بندر انزلی، خیابان اطبا)
ویلای لوکس ساحلی علی، استخردار (بندر انزلی، خیابان اطبا)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس ساحلی علی، استخردار (بندر انزلی، خیابان اطبا)

گیلان , بندر انزلی , اطبا

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,700,000
آخر هفته: 2,000,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلای ۳ خوابه تریبلکس با استخر آبگرم (بندر انزلی)
ویلای ۳ خوابه تریبلکس با استخر آبگرم (بندر انزلی)
ویلای ۳ خوابه تریبلکس با استخر آبگرم (بندر انزلی)
ویلای ۳ خوابه تریبلکس با استخر آبگرم (بندر انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ۳ خوابه تریبلکس با استخر آبگرم (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , سنگاچین

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 6,000,000
آخر هفته: 7,000,000
تعطیلات: 7,000,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی دربست
خانه ویلایی دربست
خانه ویلایی دربست
خانه ویلایی دربست

5 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی دربست

گیلان , بندر انزلی , طالب...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه مجهز (بندر انزلی)
ویلای دوخوابه مجهز (بندر انزلی)
ویلای دوخوابه مجهز (بندر انزلی)
ویلای دوخوابه مجهز (بندر انزلی)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه مجهز (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 360,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 400,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه خرمی (بندر انزلی)
ویلای دوخوابه خرمی (بندر انزلی)
ویلای دوخوابه خرمی (بندر انزلی)
ویلای دوخوابه خرمی (بندر انزلی)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه خرمی (بندر انزلی)

گیلان , بندر انزلی , طالب...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 600,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای یاس (انزلی)
باغ ویلای یاس (انزلی)
باغ ویلای یاس (انزلی)
باغ ویلای یاس (انزلی)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای یاس (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , منطقه...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای شیک و نوساز شماره 1 (منطقه آزاد انزلی)
ویلای شیک و نوساز شماره 1 (منطقه آزاد انزلی)
ویلای شیک و نوساز شماره 1 (منطقه آزاد انزلی)
ویلای شیک و نوساز شماره 1 (منطقه آزاد انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شیک و نوساز شماره 1 (منطقه آزاد انزلی)

گیلان , بندر انزلی , منطقه...

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 539,000
آخر هفته: 589,000
تعطیلات: 789,000
تومان
جزئیات