اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 50


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط دربست در ماسال

ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)
ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)
ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)
ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)

گیلان , ماسال , جاده ییلاق

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 890,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلای روستایی و دنج حسن (ماسال)
ویلای روستایی و دنج حسن (ماسال)
ویلای روستایی و دنج حسن (ماسال)
ویلای روستایی و دنج حسن (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی و دنج حسن (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای لنگ

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلا دربستی گنجه (ماسال)
ویلا دربستی گنجه (ماسال)
ویلا دربستی گنجه (ماسال)
ویلا دربستی گنجه (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی گنجه (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای تنیان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)

گیلان , ماسال , دهکده...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 2,400,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ الاش 1 (ماسال)
ویلا باغ الاش 1 (ماسال)
ویلا باغ الاش 1 (ماسال)
ویلا باغ الاش 1 (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ الاش 1 (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای گنذر

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 400,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ سید طاهر (ماسال، پیله باغ)
ویلا باغ سید طاهر (ماسال، پیله باغ)
ویلا باغ سید طاهر (ماسال، پیله باغ)
ویلا باغ سید طاهر (ماسال، پیله باغ)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ سید طاهر (ماسال، پیله باغ)

گیلان , ماسال , پیله باغ

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 920,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای مرکیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 850,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس ویرمیه (ماسال)
ویلای دوبلکس ویرمیه (ماسال)
ویلای دوبلکس ویرمیه (ماسال)
ویلای دوبلکس ویرمیه (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس ویرمیه (ماسال)

گیلان , ماسال , ویرمیه

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی بلالی (ماسال)
ویلای دربستی بلالی (ماسال)
ویلای دربستی بلالی (ماسال)
ویلای دربستی بلالی (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی بلالی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای ورمیه

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه سید (ماسال)
ویلای دوخوابه سید (ماسال)
ویلای دوخوابه سید (ماسال)
ویلای دوخوابه سید (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه سید (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای سید...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
کلبه روستایی فرشاد، دو طبقه مستقل، با امکانات (ماسال)
کلبه روستایی فرشاد، دو طبقه مستقل، با امکانات (ماسال)
کلبه روستایی فرشاد، دو طبقه مستقل، با امکانات (ماسال)
کلبه روستایی فرشاد، دو طبقه مستقل، با امکانات (ماسال)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه روستایی فرشاد، دو طبقه مستقل، با امکانات (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای مرکیه

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,900,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی مهدی (ماسال، شاندرمن)
ویلای دربستی مهدی (ماسال، شاندرمن)
ویلای دربستی مهدی (ماسال، شاندرمن)
ویلای دربستی مهدی (ماسال، شاندرمن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی مهدی (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , شاندرمن

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلای نقلی دربست (ماسال)
ویلای نقلی دربست (ماسال)
ویلای نقلی دربست (ماسال)
ویلای نقلی دربست (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نقلی دربست (ماسال)

گیلان , ماسال , بام سبز

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 1,300,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی با حیاط دربست (ماسال)
خانه ویلایی با حیاط دربست (ماسال)
خانه ویلایی با حیاط دربست (ماسال)
خانه ویلایی با حیاط دربست (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی با حیاط دربست (ماسال)

گیلان , ماسال ,

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خواب جنگلی، با چشم انداز بی نظیر (ماسال)
ویلای سه خواب جنگلی، با چشم انداز بی نظیر (ماسال)
ویلای سه خواب جنگلی، با چشم انداز بی نظیر (ماسال)
ویلای سه خواب جنگلی، با چشم انداز بی نظیر (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خواب جنگلی، با چشم انداز بی نظیر (ماسال)

گیلان , ماسال , میانبر

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی دوخواب سینا (ماسال، تاسکوه)
کلبه چوبی دوخواب سینا (ماسال، تاسکوه)
کلبه چوبی دوخواب سینا (ماسال، تاسکوه)
کلبه چوبی دوخواب سینا (ماسال، تاسکوه)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی دوخواب سینا (ماسال، تاسکوه)

گیلان , ماسال , تاسکوه

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)

گیلان , ماسال , آهکلان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 1,800,000
تعطیلات: 3,800,000
تومان
جزئیات
ویلا دوبلکس رحمتی (ماسال، وشمه سرا)
ویلا دوبلکس رحمتی (ماسال، وشمه سرا)
ویلا دوبلکس رحمتی (ماسال، وشمه سرا)
ویلا دوبلکس رحمتی (ماسال، وشمه سرا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوبلکس رحمتی (ماسال، وشمه سرا)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , گنذر توت نسا

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)

گیلان , ماسال , سیاهدول

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 270,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا قصر سفید محمد مهدی (ماسال)
ویلا قصر سفید محمد مهدی (ماسال)
ویلا قصر سفید محمد مهدی (ماسال)
ویلا قصر سفید محمد مهدی (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا قصر سفید محمد مهدی (ماسال)

گیلان , ماسال , لوحه سرا

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 850,000
تعطیلات: 900,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)
ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی کوکو تیتی (ماسال)

گیلان , ماسال , ورمیه

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 890,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)

گیلان , ماسال , رزیندول

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 750,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس 4 خوابه (ماسال، میله سرا)
ویلای لوکس 4 خوابه (ماسال، میله سرا)
ویلای لوکس 4 خوابه (ماسال، میله سرا)
ویلای لوکس 4 خوابه (ماسال، میله سرا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس 4 خوابه (ماسال، میله سرا)

گیلان , ماسال , میله سرا

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,300,000
تومان
جزئیات
ویلا دربست 2 خوابه (ماسال، درخانه)
ویلا دربست 2 خوابه (ماسال، درخانه)
ویلا دربست 2 خوابه (ماسال، درخانه)
ویلا دربست 2 خوابه (ماسال، درخانه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست 2 خوابه (ماسال، درخانه)

گیلان , ماسال , درخانه

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,300,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 2,800,000
تومان
جزئیات
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 1,800,000
تومان
جزئیات
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , روستای...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)

گیلان , ماسال , طاسکوه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ آرامش (ماسال)
ویلا باغ آرامش (ماسال)
ویلا باغ آرامش (ماسال)
ویلا باغ آرامش (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ آرامش (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,300,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلای اهورا در شمال کشور (طاهرگوراب، ماسال)
ویلای اهورا در شمال کشور (طاهرگوراب، ماسال)
ویلای اهورا در شمال کشور (طاهرگوراب، ماسال)
ویلای اهورا در شمال کشور (طاهرگوراب، ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای اهورا در شمال کشور (طاهرگوراب، ماسال)

گیلان , ماسال , طاهرگوراب

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 900,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , شاندرمن

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)

گیلان , ماسال , تنیان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای ورمیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 650,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 900,000
تومان
جزئیات
خانه روستایی دربست (ماسال)
خانه روستایی دربست (ماسال)
خانه روستایی دربست (ماسال)
خانه روستایی دربست (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی دربست (ماسال)

گیلان , ماسال , خانه کنار

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)
ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی گل یاس (ماسال، وشمه سرا)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
ویلای روستایی حیاط دار، لب رودخانه (شاندرمن ماسال)
ویلای روستایی حیاط دار، لب رودخانه (شاندرمن ماسال)
ویلای روستایی حیاط دار، لب رودخانه (شاندرمن ماسال)
ویلای روستایی حیاط دار، لب رودخانه (شاندرمن ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی حیاط دار، لب رودخانه (شاندرمن ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه حیاط دار، ارزان و اقتصادی (میرمحله ماسال)
ویلا دوخوابه حیاط دار، ارزان و اقتصادی (میرمحله ماسال)
ویلا دوخوابه حیاط دار، ارزان و اقتصادی (میرمحله ماسال)
ویلا دوخوابه حیاط دار، ارزان و اقتصادی (میرمحله ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه حیاط دار، ارزان و اقتصادی (میرمحله ماسال)

گیلان , ماسال , میرمحله

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 300,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا در منطقه سرسبز روستایی (ماسال)
باغ ویلا در منطقه سرسبز روستایی (ماسال)
باغ ویلا در منطقه سرسبز روستایی (ماسال)
باغ ویلا در منطقه سرسبز روستایی (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا در منطقه سرسبز روستایی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای وشمه...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای ییلاقی تیته (ماسال)
باغ ویلای ییلاقی تیته (ماسال)
باغ ویلای ییلاقی تیته (ماسال)
باغ ویلای ییلاقی تیته (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای ییلاقی تیته (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای خروم

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 350,000
تومان
جزئیات
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)
عمارت چوبی مهرسام (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت چوبی مهرسام (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای وشمعه...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,500,000
آخر هفته: 3,500,000
تعطیلات: 5,000,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ الاش 2 (ماسال)
ویلا باغ الاش 2 (ماسال)
ویلا باغ الاش 2 (ماسال)
ویلا باغ الاش 2 (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ الاش 2 (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای گنذر

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلای چوبی در جاده ییلاق ماسال
ویلای چوبی در جاده ییلاق ماسال
ویلای چوبی در جاده ییلاق ماسال
ویلای چوبی در جاده ییلاق ماسال

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای چوبی در جاده ییلاق ماسال

گیلان , ماسال , شالما

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه پایین

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , روستای...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تومان
جزئیات
ویلای آرین (ماسال)
ویلای آرین (ماسال)
ویلای آرین (ماسال)
ویلای آرین (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای آرین (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)

گیلان , ماسال , میر محله

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای اسب...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات