تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان همدان (5 مورد)

بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)
بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی تاریخی کریمخان (کبودرآهنگ، همدان)

همدان , کبودرآهنگ , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 15 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (4 نظر)


وسط هفته: 135,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 145,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مانیزان (ملایر)
بوم گردی مانیزان (ملایر)
بوم گردی مانیزان (ملایر)
بوم گردی مانیزان (ملایر)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مانیزان (ملایر)

همدان , ملایر , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 7 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (3 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)
بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم‌گردی خانه ما (اسدآباد همدان)

همدان , اسدآباد , ملحمدره

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
بوم گردی حاجی اسماعیل (همدان)
بوم گردی حاجی اسماعیل (همدان)
بوم گردی حاجی اسماعیل (همدان)
بوم گردی حاجی اسماعیل (همدان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی حاجی اسماعیل (همدان)

همدان , همدان , جانبازان

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 265,000
آخر هفته: 265,000
تعطیلات: 265,000
تومان
جزئیات
بوم گردی ترلان (همدان)
بوم گردی ترلان (همدان)
بوم گردی ترلان (همدان)
بوم گردی ترلان (همدان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ترلان (همدان)

همدان , اسدآباد , ترخین آباد

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 185,000
آخر هفته: 185,000
تعطیلات: 185,000
تومان
جزئیات