تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره اقامتگاه بوم گردی در استان كرمانشاه (5 مورد)

بوم گردی آریو، سوئیت واحد 1  (کرمانشاه، جوانرود)
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 1  (کرمانشاه، جوانرود)
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 1  (کرمانشاه، جوانرود)
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 1  (کرمانشاه، جوانرود)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آریو، سوئیت واحد 1 (کرمانشاه، جوانرود)

كرمانشاه , جوانرود ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 2 (کرمانشاه، جوانرود)
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 2 (کرمانشاه، جوانرود)
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 2 (کرمانشاه، جوانرود)
بوم گردی آریو، سوئیت واحد 2 (کرمانشاه، جوانرود)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آریو، سوئیت واحد 2 (کرمانشاه، جوانرود)

كرمانشاه , جوانرود ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
بوم‌گردی نیشتمان (کرمانشاه)
بوم‌گردی نیشتمان (کرمانشاه)
بوم‌گردی نیشتمان (کرمانشاه)
بوم‌گردی نیشتمان (کرمانشاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم‌گردی نیشتمان (کرمانشاه)

كرمانشاه , روانسر ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی سابات، سوییت شماره 1 (روانسر کرمانشاه)
بوم گردی سابات، سوییت شماره 1 (روانسر کرمانشاه)
بوم گردی سابات، سوییت شماره 1 (روانسر کرمانشاه)
بوم گردی سابات، سوییت شماره 1 (روانسر کرمانشاه)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سابات، سوییت شماره 1 (روانسر کرمانشاه)

كرمانشاه , روانسر , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
بوم گردی زران (روستای کندوله کرمانشاه)
بوم گردی زران (روستای کندوله کرمانشاه)
بوم گردی زران (روستای کندوله کرمانشاه)
بوم گردی زران (روستای کندوله کرمانشاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی زران (روستای کندوله کرمانشاه)

كرمانشاه , صحنه , دینور

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 150,000
آخر هفته: 150,000
تعطیلات: 150,000
تومان
جزئیات