اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 42


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا با حیاط مشترک در استان گیلان

ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)

گیلان , فومن , فومن

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا فول امکانات نصر (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی محمد مهدی (ماسال)
ویلا جنگلی محمد مهدی (ماسال)
ویلا جنگلی محمد مهدی (ماسال)
ویلا جنگلی محمد مهدی (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی محمد مهدی (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 490,000
تعطیلات: 710,000
تومان
جزئیات
ویلا یک خوابه محبی (انزلی)
ویلا یک خوابه محبی (انزلی)
ویلا یک خوابه محبی (انزلی)
ویلا یک خوابه محبی (انزلی)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یک خوابه محبی (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , میدان...

ویلا با حیاط مشترک

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا ۸۰ متری نوساز حامد (ماسال)
ویلا ۸۰ متری نوساز حامد (ماسال)
ویلا ۸۰ متری نوساز حامد (ماسال)
ویلا ۸۰ متری نوساز حامد (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ۸۰ متری نوساز حامد (ماسال)

گیلان , ماسال , کوچه شهید...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)

گیلان , آستارا , حیران

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)

گیلان , ماسال , شالماکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه تیمور در زیباکنار (گیلان)
ویلای دوخوابه تیمور در زیباکنار (گیلان)
ویلای دوخوابه تیمور در زیباکنار (گیلان)
ویلای دوخوابه تیمور در زیباکنار (گیلان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه تیمور در زیباکنار (گیلان)

گیلان , کیاشهر , زیباکنار

ویلا با حیاط مشترک

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی آریانا (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 2,850,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)

گیلان , ماسال , تاسکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلای شیرکوهی (توتکابن، شیرکوه)
ویلای شیرکوهی (توتکابن، شیرکوه)
ویلای شیرکوهی (توتکابن، شیرکوه)
ویلای شیرکوهی (توتکابن، شیرکوه)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شیرکوهی (توتکابن، شیرکوه)

گیلان , توتکابن , شیرکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 3,500,000
تومان
جزئیات
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
ویلای شهری با امکانات مناسب (رودسر)
ویلای شهری با امکانات مناسب (رودسر)
ویلای شهری با امکانات مناسب (رودسر)
ویلای شهری با امکانات مناسب (رودسر)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شهری با امکانات مناسب (رودسر)

گیلان , رودسر , خیابان شهدا

ویلا با حیاط مشترک

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ طاووس (ماسال)
ویلا باغ طاووس (ماسال)
ویلا باغ طاووس (ماسال)
ویلا باغ طاووس (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ طاووس (ماسال)

گیلان , ماسال , تبرسرا

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 400,000
تومان
جزئیات
سوئیت تک خواب در باغ بزرگ (لنگرود)
سوئیت تک خواب در باغ بزرگ (لنگرود)
سوئیت تک خواب در باغ بزرگ (لنگرود)
سوئیت تک خواب در باغ بزرگ (لنگرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت تک خواب در باغ بزرگ (لنگرود)

گیلان , لنگرود , لنگرود

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 350,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب در باغ بزرگ (لنگرود)
ویلای دوخواب در باغ بزرگ (لنگرود)
ویلای دوخواب در باغ بزرگ (لنگرود)
ویلای دوخواب در باغ بزرگ (لنگرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب در باغ بزرگ (لنگرود)

گیلان , لنگرود , لنگرود

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا سویت ارزان قیمت (انزلی)
ویلا سویت ارزان قیمت (انزلی)
ویلا سویت ارزان قیمت (انزلی)
ویلا سویت ارزان قیمت (انزلی)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سویت ارزان قیمت (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , غازیان

ویلا با حیاط مشترک

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت جنگلی ماکان (فومن)

گیلان , فومن , لولمان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخواب لب دریا، 75 متر بنا (انزلی)
ویلا دوخواب لب دریا، 75 متر بنا (انزلی)
ویلا دوخواب لب دریا، 75 متر بنا (انزلی)
ویلا دوخواب لب دریا، 75 متر بنا (انزلی)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخواب لب دریا، 75 متر بنا (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , طالب...

ویلا با حیاط مشترک

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,500,000
آخر هفته: 1,900,000
تعطیلات: 2,600,000
تومان
جزئیات
ویلای روستایی (تالش، جوکندان)
ویلای روستایی (تالش، جوکندان)
ویلای روستایی (تالش، جوکندان)
ویلای روستایی (تالش، جوکندان)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی (تالش، جوکندان)

گیلان , هشتپر (تالش) ,...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 350,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)

3 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)

گیلان , ماسال ,

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا شهرکی ساحلی لب دریا (انزلی)
ویلا شهرکی ساحلی لب دریا (انزلی)
ویلا شهرکی ساحلی لب دریا (انزلی)
ویلا شهرکی ساحلی لب دریا (انزلی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا شهرکی ساحلی لب دریا (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , سنگاچین

ویلا با حیاط مشترک

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 1,900,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)

گیلان , آستارا , روستای سیج

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,450,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خوابه جنگلی (تالش، جوکندان)
ویلای سه خوابه جنگلی (تالش، جوکندان)
ویلای سه خوابه جنگلی (تالش، جوکندان)
ویلای سه خوابه جنگلی (تالش، جوکندان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه جنگلی (تالش، جوکندان)

گیلان , هشتپر (تالش) ,...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی لوکس (سوستان، لاهیجان)
ویلای جنگلی لوکس (سوستان، لاهیجان)
ویلای جنگلی لوکس (سوستان، لاهیجان)
ویلای جنگلی لوکس (سوستان، لاهیجان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی لوکس (سوستان، لاهیجان)

گیلان , لاهیجان , منطقه...

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلای رز، مجتمع مادر (لاهیجان)
ویلای رز، مجتمع مادر (لاهیجان)
ویلای رز، مجتمع مادر (لاهیجان)
ویلای رز، مجتمع مادر (لاهیجان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای رز، مجتمع مادر (لاهیجان)

گیلان , لاهیجان , زمیدان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 750,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 900,000
تومان
جزئیات
سوئیت یاس، مجتمع مادر (لاهیجان)
سوئیت یاس، مجتمع مادر (لاهیجان)
سوئیت یاس، مجتمع مادر (لاهیجان)
سوئیت یاس، مجتمع مادر (لاهیجان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یاس، مجتمع مادر (لاهیجان)

گیلان , لاهیجان , زمیدان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
ویلای ارکیده، مجتمع مادر (لاهیجان)
ویلای ارکیده، مجتمع مادر (لاهیجان)
ویلای ارکیده، مجتمع مادر (لاهیجان)
ویلای ارکیده، مجتمع مادر (لاهیجان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ارکیده، مجتمع مادر (لاهیجان)

گیلان , لاهیجان , زمیدان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
ویلای زیبای 2 خواب (جاده فومن به ماسوله)
ویلای زیبای 2 خواب (جاده فومن به ماسوله)
ویلای زیبای 2 خواب (جاده فومن به ماسوله)
ویلای زیبای 2 خواب (جاده فومن به ماسوله)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای زیبای 2 خواب (جاده فومن به ماسوله)

گیلان , ماسوله , کمادول

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 2,300,000
تومان
جزئیات
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد یک خوابه (انزلی)
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد یک خوابه (انزلی)
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد یک خوابه (انزلی)
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد یک خوابه (انزلی)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع ساحلی گل یاس، واحد یک خوابه (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , بشمن

ویلا با حیاط مشترک

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد دوخوابه (انزلی)
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد دوخوابه (انزلی)
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد دوخوابه (انزلی)
مجتمع ساحلی گل یاس، واحد دوخوابه (انزلی)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع ساحلی گل یاس، واحد دوخوابه (انزلی)

گیلان , بندر انزلی , بشمن

ویلا با حیاط مشترک

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی پردیس (ماسال، شالما)
ویلا چوبی پردیس (ماسال، شالما)
ویلا چوبی پردیس (ماسال، شالما)
ویلا چوبی پردیس (ماسال، شالما)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی پردیس (ماسال، شالما)

گیلان , ماسال , شالما

ویلا با حیاط مشترک

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
تعطیلات: 1,350,000
تومان
جزئیات
سوئیت جنگلی سلیمان (لیامان، لاهیجان)
سوئیت جنگلی سلیمان (لیامان، لاهیجان)
سوئیت جنگلی سلیمان (لیامان، لاهیجان)
سوئیت جنگلی سلیمان (لیامان، لاهیجان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت جنگلی سلیمان (لیامان، لاهیجان)

گیلان , لاهیجان , لیالمان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ جنگلی (لنگرود، اطاقور)
ویلا باغ جنگلی (لنگرود، اطاقور)
ویلا باغ جنگلی (لنگرود، اطاقور)
ویلا باغ جنگلی (لنگرود، اطاقور)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ جنگلی (لنگرود، اطاقور)

گیلان , اطاقور , روستای میان...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 650,000
تعطیلات: 650,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یادگار پدر 2 (فومن)

گیلان , فومن , شکال گوراب...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یادگار پدر 1 (فومن)

گیلان , فومن , شکال گوراب...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)

گیلان , فومن , کردمحله

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 400,000
تومان
جزئیات