تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس محیط اقامتگاه

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در منطقه روستای تشنیز (3 مورد)

بوم گردی مهر و ماه، اتاق 18 متری (تشنیز، چهارمحال)
بوم گردی مهر و ماه، اتاق 18 متری (تشنیز، چهارمحال)
بوم گردی مهر و ماه، اتاق 18 متری (تشنیز، چهارمحال)
بوم گردی مهر و ماه، اتاق 18 متری (تشنیز، چهارمحال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مهر و ماه، اتاق 18 متری (تشنیز، چهارمحال)

چهارمحال بختیاری , شلمزار ,...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 315,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 425,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مهر و ماه، سوییت شاه نشین (تشنیز، چهارمحال و بختیاری)
بوم گردی مهر و ماه، سوییت شاه نشین (تشنیز، چهارمحال و بختیاری)
بوم گردی مهر و ماه، سوییت شاه نشین (تشنیز، چهارمحال و بختیاری)
بوم گردی مهر و ماه، سوییت شاه نشین (تشنیز، چهارمحال و بختیاری)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مهر و ماه، سوییت شاه نشین (تشنیز، چهارمحال و بختیاری)

چهارمحال بختیاری , شلمزار ,...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 790,000
تعطیلات: 790,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مهر و ماه، سوییت همکف (تشنیز، چهارمحال)
بوم گردی مهر و ماه، سوییت همکف (تشنیز، چهارمحال)
بوم گردی مهر و ماه، سوییت همکف (تشنیز، چهارمحال)
بوم گردی مهر و ماه، سوییت همکف (تشنیز، چهارمحال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مهر و ماه، سوییت همکف (تشنیز، چهارمحال)

چهارمحال بختیاری , شلمزار ,...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 640,000
آخر هفته: 690,000
تعطیلات: 720,000
تومان
جزئیات