تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در استان هرمزگان (32 مورد)

مجتمع اقامتی قصر، واحد دو خوابه (درگهان قشم)
مجتمع اقامتی قصر، واحد دو خوابه (درگهان قشم)
مجتمع اقامتی قصر، واحد دو خوابه (درگهان قشم)
مجتمع اقامتی قصر، واحد دو خوابه (درگهان قشم)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی قصر، واحد دو خوابه (درگهان قشم)

هرمزگان , درگهان , بلوار...

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
خانه سه خواب سدیس (قشم)
خانه سه خواب سدیس (قشم)
خانه سه خواب سدیس (قشم)
خانه سه خواب سدیس (قشم)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه سه خواب سدیس (قشم)

هرمزگان , قشم , شهر طبل

خانه با حیاط مشترک

شهری

تعداد اتاق : 3 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
سویت 45 متری تمیز (قشم)
سویت 45 متری تمیز (قشم)
سویت 45 متری تمیز (قشم)
سویت 45 متری تمیز (قشم)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت 45 متری تمیز (قشم)

هرمزگان , قشم , گورزین

سوییت

شهرکی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه دوبلکس، با روف گاردن آفتاب گیر (کیش)
ویلای دوخوابه دوبلکس، با روف گاردن آفتاب گیر (کیش)
ویلای دوخوابه دوبلکس، با روف گاردن آفتاب گیر (کیش)
ویلای دوخوابه دوبلکس، با روف گاردن آفتاب گیر (کیش)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه دوبلکس، با روف گاردن آفتاب گیر (کیش)

هرمزگان , کیش , ستاره کیش

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,530,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یکخواب مهدی (کیش)
آپارتمان یکخواب مهدی (کیش)
آپارتمان یکخواب مهدی (کیش)
آپارتمان یکخواب مهدی (کیش)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخواب مهدی (کیش)

هرمزگان , کیش , میرمهنا

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 6 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 6 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 6 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 6 (کیش)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 6 (کیش)

هرمزگان , کیش , بلوار ایران

هتل

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 720,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 4 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 4 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 4 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 4 (کیش)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 4 (کیش)

هرمزگان , کیش , بلوار ایران

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 2 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 2 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 2 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 2 (کیش)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 2 (کیش)

هرمزگان , کیش , بلوار ایران

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 310,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 3 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 3 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 3 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 3 (کیش)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 3 (کیش)

هرمزگان , کیش , بلوار ایران

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 1 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 1 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 1 (کیش)
مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 1 (کیش)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی عطایی، واحد شماره 1 (کیش)

هرمزگان , کیش , بلوار ایران

هتل

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 650,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
سویت آپارتمان وفایی، واحد 40 متری (قشم)
سویت آپارتمان وفایی، واحد 40 متری (قشم)
سویت آپارتمان وفایی، واحد 40 متری (قشم)
سویت آپارتمان وفایی، واحد 40 متری (قشم)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت آپارتمان وفایی، واحد 40 متری (قشم)

هرمزگان , قشم , زیرانگی

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب شهرک صدف (کیش)
آپارتمان دوخواب شهرک صدف (کیش)
آپارتمان دوخواب شهرک صدف (کیش)
آپارتمان دوخواب شهرک صدف (کیش)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب شهرک صدف (کیش)

هرمزگان , کیش , شهرک صدف

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب لوکس ساحلی، ویو دریا (کیش)
آپارتمان دوخواب لوکس ساحلی، ویو دریا (کیش)
آپارتمان دوخواب لوکس ساحلی، ویو دریا (کیش)
آپارتمان دوخواب لوکس ساحلی، ویو دریا (کیش)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب لوکس ساحلی، ویو دریا (کیش)

هرمزگان , کیش , مرجان

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
ویلای ديدنيها (کیش، دامون ساحلی)
ویلای ديدنيها (کیش، دامون ساحلی)
ویلای ديدنيها (کیش، دامون ساحلی)
ویلای ديدنيها (کیش، دامون ساحلی)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ديدنيها (کیش، دامون ساحلی)

هرمزگان , کیش , ديدنيها

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دو خوابه پیشکار، شهرک صدف (کیش)
آپارتمان دو خوابه پیشکار، شهرک صدف (کیش)
آپارتمان دو خوابه پیشکار، شهرک صدف (کیش)
آپارتمان دو خوابه پیشکار، شهرک صدف (کیش)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دو خوابه پیشکار، شهرک صدف (کیش)

هرمزگان , کیش , شهرک صدف

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله نیما (کیش، نوبنیاد)
آپارتمان مبله نیما (کیش، نوبنیاد)
آپارتمان مبله نیما (کیش، نوبنیاد)
آپارتمان مبله نیما (کیش، نوبنیاد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله نیما (کیش، نوبنیاد)

هرمزگان , کیش , خیابان کاج

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
سویت آپارتمان وفایی، واحد 45 متری (قشم)
سویت آپارتمان وفایی، واحد 45 متری (قشم)
سویت آپارتمان وفایی، واحد 45 متری (قشم)
سویت آپارتمان وفایی، واحد 45 متری (قشم)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت آپارتمان وفایی، واحد 45 متری (قشم)

هرمزگان , قشم , خیابان شهید...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
آپارتمان صداقت (قشم)
آپارتمان صداقت (قشم)
آپارتمان صداقت (قشم)
آپارتمان صداقت (قشم)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان صداقت (قشم)

هرمزگان , قشم , شهرک نریمان

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یکخوابه دیبا 1 (قشم)
آپارتمان یکخوابه دیبا 1 (قشم)
آپارتمان یکخوابه دیبا 1 (قشم)
آپارتمان یکخوابه دیبا 1 (قشم)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یکخوابه دیبا 1 (قشم)

هرمزگان , قشم , مجتمع...

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
آپارتمان علی (کیش، دهکده ساحلی)
آپارتمان علی (کیش، دهکده ساحلی)
آپارتمان علی (کیش، دهکده ساحلی)
آپارتمان علی (کیش، دهکده ساحلی)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان علی (کیش، دهکده ساحلی)

هرمزگان , کیش , دهکده ساحلی

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 38,500,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یک خوابه (کیش، پارک مینا)
آپارتمان یک خوابه (کیش، پارک مینا)
آپارتمان یک خوابه (کیش، پارک مینا)
آپارتمان یک خوابه (کیش، پارک مینا)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خوابه (کیش، پارک مینا)

هرمزگان , کیش , پارک مینا

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
آپارتمان یک خوابه ساحلی بیتا (کیش)
آپارتمان یک خوابه ساحلی بیتا (کیش)
آپارتمان یک خوابه ساحلی بیتا (کیش)
آپارتمان یک خوابه ساحلی بیتا (کیش)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان یک خوابه ساحلی بیتا (کیش)

هرمزگان , کیش , دهکده ساحلی

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,530,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه سجاد، طبقه اول (قشم)
آپارتمان دوخوابه سجاد، طبقه اول (قشم)
آپارتمان دوخوابه سجاد، طبقه اول (قشم)
آپارتمان دوخوابه سجاد، طبقه اول (قشم)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه سجاد، طبقه اول (قشم)

هرمزگان , قشم , الهیه

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب رنگی (کیش)
آپارتمان دوخواب رنگی (کیش)
آپارتمان دوخواب رنگی (کیش)
آپارتمان دوخواب رنگی (کیش)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب رنگی (کیش)

هرمزگان , کیش , شهرک صدف

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
جزئیات
واحد دو خوابه نزدیک دریا (قشم)
واحد دو خوابه نزدیک دریا (قشم)
واحد دو خوابه نزدیک دریا (قشم)
واحد دو خوابه نزدیک دریا (قشم)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دو خوابه نزدیک دریا (قشم)

هرمزگان , قشم , مسکن مهر پیک...

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
سوئیت آپارتمان یک خواب شیک و تمیز (قشم، نزدیک دریا)
سوئیت آپارتمان یک خواب شیک و تمیز (قشم، نزدیک دریا)
سوئیت آپارتمان یک خواب شیک و تمیز (قشم، نزدیک دریا)
سوئیت آپارتمان یک خواب شیک و تمیز (قشم، نزدیک دریا)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت آپارتمان یک خواب شیک و تمیز (قشم، نزدیک دریا)

هرمزگان , قشم , مجتمع...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
پنت هاوس سوپرلوکس در دهکده ساحلی (کیش)
پنت هاوس سوپرلوکس در دهکده ساحلی (کیش)
پنت هاوس سوپرلوکس در دهکده ساحلی (کیش)
پنت هاوس سوپرلوکس در دهکده ساحلی (کیش)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

پنت هاوس سوپرلوکس در دهکده ساحلی (کیش)

هرمزگان , کیش , شهرک دهکده...

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 4,180,000
آخر هفته: 7,480,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
جزئیات
سوییت تمیز اجاره ای (قشم)
سوییت تمیز اجاره ای (قشم)
سوییت تمیز اجاره ای (قشم)
سوییت تمیز اجاره ای (قشم)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت تمیز اجاره ای (قشم)

هرمزگان , قشم , مرکز شهر

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی قصر، واحد یک خوابه (درگهان قشم)
مجتمع اقامتی قصر، واحد یک خوابه (درگهان قشم)
مجتمع اقامتی قصر، واحد یک خوابه (درگهان قشم)
مجتمع اقامتی قصر، واحد یک خوابه (درگهان قشم)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی قصر، واحد یک خوابه (درگهان قشم)

هرمزگان , درگهان , بلوار...

آپارتمان

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
آپارتمان نریمان (قشم)
آپارتمان نریمان (قشم)
آپارتمان نریمان (قشم)
آپارتمان نریمان (قشم)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان نریمان (قشم)

هرمزگان , قشم , نریمان 2

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
سوئیت تمیز و شیک (قشم)
سوئیت تمیز و شیک (قشم)
سوئیت تمیز و شیک (قشم)
سوئیت تمیز و شیک (قشم)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت تمیز و شیک (قشم)

هرمزگان , قشم , نقاشه

سوییت

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
منزل خالو عبدل (هرمزگان، سوزا)
منزل خالو عبدل (هرمزگان، سوزا)
منزل خالو عبدل (هرمزگان، سوزا)
منزل خالو عبدل (هرمزگان، سوزا)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل خالو عبدل (هرمزگان، سوزا)

هرمزگان , سوزا , جنب مخابرات

خانه با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات