تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در استان گلستان (34 مورد)

بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گلستان)
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گلستان)
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گلستان)
بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گلستان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آبشاران، اتاق های اختصاصی (گلستان)

گلستان , گالیکش , بخش لوه

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 425,000
آخر هفته: 525,000
تعطیلات: 525,000
تومان
جزئیات
آپارتمان نیلکوه، واحد دو خوابه (گالیکش، گلستان)
آپارتمان نیلکوه، واحد دو خوابه (گالیکش، گلستان)
آپارتمان نیلکوه، واحد دو خوابه (گالیکش، گلستان)
آپارتمان نیلکوه، واحد دو خوابه (گالیکش، گلستان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان نیلکوه، واحد دو خوابه (گالیکش، گلستان)

گلستان , گالیکش , نیلکوه

آپارتمان

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رویا (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت ,...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 940,000
تومان
جزئیات
بوم گردی ده پدربزرگ (کلاله گلستان)
بوم گردی ده پدربزرگ (کلاله گلستان)
بوم گردی ده پدربزرگ (کلاله گلستان)
بوم گردی ده پدربزرگ (کلاله گلستان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ده پدربزرگ (کلاله گلستان)

گلستان , کلاله , بخش پیشکمر

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 310,000
آخر هفته: 310,000
تعطیلات: 310,000
تومان
جزئیات
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)
بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی چشمه سعدی، سوئیت های اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای والش...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 6 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
سوییت رویای آبی (گالیکش، گلستان)
سوییت رویای آبی (گالیکش، گلستان)
سوییت رویای آبی (گالیکش، گلستان)
سوییت رویای آبی (گالیکش، گلستان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت رویای آبی (گالیکش، گلستان)

گلستان , گالیکش , نیلکوه

سوییت

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)
بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی خندان، سوییت های چهارنفره (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر امیر 2، سوییت اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای...

هتل

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)
خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر امیر 1، سوییت اختصاصی (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای...

هتل

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه ماهان (گرگان)
ویلای دوخوابه ماهان (گرگان)
ویلای دوخوابه ماهان (گرگان)
ویلای دوخوابه ماهان (گرگان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه ماهان (گرگان)

گلستان , گرگان , جاده...

ویلا

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)
ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه پرهام (گرگان)

گلستان , گرگان , بلوارگلشهر

ویلا

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ سرهنگ (مینودشت)
ویلا باغ سرهنگ (مینودشت)
ویلا باغ سرهنگ (مینودشت)
ویلا باغ سرهنگ (مینودشت)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ سرهنگ (مینودشت)

گلستان , مینودشت , محله...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
سویت  محمد (گرگان)
سویت  محمد (گرگان)
سویت  محمد (گرگان)
سویت  محمد (گرگان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت محمد (گرگان)

گلستان , گرگان , نهارخوران

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا یکخوابه همایون (علی آباد)
ویلا یکخوابه همایون (علی آباد)
ویلا یکخوابه همایون (علی آباد)
ویلا یکخوابه همایون (علی آباد)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا یکخوابه همایون (علی آباد)

گلستان , علی اباد , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر معین، با حیاط دربستی (علی آباد کتول)
خانه مسافر معین، با حیاط دربستی (علی آباد کتول)
خانه مسافر معین، با حیاط دربستی (علی آباد کتول)
خانه مسافر معین، با حیاط دربستی (علی آباد کتول)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر معین، با حیاط دربستی (علی آباد کتول)

گلستان , علی اباد , خیابان...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه،اتاق تودرتو (گرگان)
اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه،اتاق تودرتو (گرگان)
اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه،اتاق تودرتو (گرگان)
اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه،اتاق تودرتو (گرگان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه،اتاق تودرتو (گرگان)

گلستان , گرگان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
سوییت جنگلی هانی (گلستان، خولین دره)
سوییت جنگلی هانی (گلستان، خولین دره)
سوییت جنگلی هانی (گلستان، خولین دره)
سوییت جنگلی هانی (گلستان، خولین دره)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت جنگلی هانی (گلستان، خولین دره)

گلستان , علی اباد , اقامتگاه...

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان ایلیاد، طبقه دوم (رامیان، گلستان)

گلستان , رامیان , روستای...

آپارتمان

کوهستانی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)
ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای شمعدونی (گلستان، رامیان)

گلستان , رامیان , خیابان...

ویلا

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
کانون گردشگری پیتک قلعه، اتاق فردین ماه (کردکوی)
کانون گردشگری پیتک قلعه، اتاق فردین ماه (کردکوی)
کانون گردشگری پیتک قلعه، اتاق فردین ماه (کردکوی)
کانون گردشگری پیتک قلعه، اتاق فردین ماه (کردکوی)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

کانون گردشگری پیتک قلعه، اتاق فردین ماه (کردکوی)

گلستان , کردکوی , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
آپارتمان گل ریحان 1 (گرگان)
آپارتمان گل ریحان 1 (گرگان)
آپارتمان گل ریحان 1 (گرگان)
آپارتمان گل ریحان 1 (گرگان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان گل ریحان 1 (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهار خوران

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بذرافشان، سوئیت ۸ نفره (گلستان، آزادشهر)
بوم گردی بذرافشان، سوئیت ۸ نفره (گلستان، آزادشهر)
بوم گردی بذرافشان، سوئیت ۸ نفره (گلستان، آزادشهر)
بوم گردی بذرافشان، سوئیت ۸ نفره (گلستان، آزادشهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بذرافشان، سوئیت ۸ نفره (گلستان، آزادشهر)

گلستان , آزادشهر , مرزبُن...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت مینو (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت مینو (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت مینو (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت مینو (گلستان، مینودشت)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، سوئیت مینو (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت ,...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,310,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آرام (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آرام (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آرام (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آرام (گلستان، مینودشت)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آرام (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت ,...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آوا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آوا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آوا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آوا (گلستان، مینودشت)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، سوئیت آوا (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت ,...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رعنا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رعنا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رعنا (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رعنا (گلستان، مینودشت)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، سوئیت رعنا (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت ,...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو قدرت، کلبه عشق (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، کلبه عشق (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، کلبه عشق (گلستان، مینودشت)
بوم گردی عمو قدرت، کلبه عشق (گلستان، مینودشت)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو قدرت، کلبه عشق (گلستان، مینودشت)

گلستان , مینودشت ,...

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)
آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان ایلیاد، طبقه سوم (رامیان، گلستان)

گلستان , رامیان , روستای...

آپارتمان

کوهستانی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
خانه روستایی دربستی، نور (گرگان، روستای زیارت)
خانه روستایی دربستی، نور (گرگان، روستای زیارت)
خانه روستایی دربستی، نور (گرگان، روستای زیارت)
خانه روستایی دربستی، نور (گرگان، روستای زیارت)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی دربستی، نور (گرگان، روستای زیارت)

گلستان , گرگان , روستای...

خانه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 960,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلا کوهستانی، سیمرغ (گلستان)
ویلا کوهستانی، سیمرغ (گلستان)
ویلا کوهستانی، سیمرغ (گلستان)
ویلا کوهستانی، سیمرغ (گلستان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا کوهستانی، سیمرغ (گلستان)

گلستان , فاضل آباد , روستای...

ویلا

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
بوم گردی تارا (گلستان)
بوم گردی تارا (گلستان)
بوم گردی تارا (گلستان)
بوم گردی تارا (گلستان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی تارا (گلستان)

گلستان , مینودشت , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی ننه بی بی (گالیکش گلستان)
بوم گردی ننه بی بی (گالیکش گلستان)
بوم گردی ننه بی بی (گالیکش گلستان)
بوم گردی ننه بی بی (گالیکش گلستان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ننه بی بی (گالیکش گلستان)

گلستان , گالیکش , روستایی

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 230,000
آخر هفته: 230,000
تعطیلات: 230,000
تومان
جزئیات
بوم گردی وامنان (آزادشهر گلستان)
بوم گردی وامنان (آزادشهر گلستان)
بوم گردی وامنان (آزادشهر گلستان)
بوم گردی وامنان (آزادشهر گلستان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی وامنان (آزادشهر گلستان)

گلستان , آزادشهر , وامنان

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 280,000
تومان
جزئیات
آپارتمان گل ریحان 2 (گرگان)
آپارتمان گل ریحان 2 (گرگان)
آپارتمان گل ریحان 2 (گرگان)
آپارتمان گل ریحان 2 (گرگان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان گل ریحان 2 (گرگان)

گلستان , گرگان , ناهار خوران

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات