تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در استان سمنان (15 مورد)

بوم گردی سپیدار (شاهرود)
بوم گردی سپیدار (شاهرود)
بوم گردی سپیدار (شاهرود)
بوم گردی سپیدار (شاهرود)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی سپیدار (شاهرود)

سمنان , شاهرود , جنگل ابر -...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 12 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 210,000
آخر هفته: 210,000
تعطیلات: 210,000
تومان
جزئیات
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)
بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی رویای کویر، اتاق های اختصاصی (سمنان، روستای بیابانک)

سمنان , سرخه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 8 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 545,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)
بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خانه کِلِه، اتاق های خصوصی (دامغان)

سمنان , دامغان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

کویری

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
سوئیت شیک ریحان (سمنان، شاهرود)
سوئیت شیک ریحان (سمنان، شاهرود)
سوئیت شیک ریحان (سمنان، شاهرود)
سوئیت شیک ریحان (سمنان، شاهرود)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت شیک ریحان (سمنان، شاهرود)

سمنان , شاهرود , خیابان...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 680,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 940,000
تومان
جزئیات
سوئیت یکخوابه ملکوتی (دامغان)
سوئیت یکخوابه ملکوتی (دامغان)
سوئیت یکخوابه ملکوتی (دامغان)
سوئیت یکخوابه ملکوتی (دامغان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یکخوابه ملکوتی (دامغان)

سمنان , دامغان , بلوار...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 240,000
آخر هفته: 240,000
تعطیلات: 280,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی زولان جنگل ابر (شاهرود)
خانه ویلایی زولان جنگل ابر (شاهرود)
خانه ویلایی زولان جنگل ابر (شاهرود)
خانه ویلایی زولان جنگل ابر (شاهرود)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی زولان جنگل ابر (شاهرود)

سمنان , شاهرود , روستای ابر

خانه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)
بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قلعه شهرآباد (سمنان، آرادان)

سمنان , آرادان , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 240,000
آخر هفته: 240,000
تعطیلات: 240,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)
بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بابا رمضان، اتاق های خصوصی (سمنان، میامی)

سمنان , میامی , کالپوش

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 210,000
آخر هفته: 210,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)
بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قلعه مهر توران (شاهرود، بیارجمند)

سمنان , شاهرود , بیارجمند

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 230,000
آخر هفته: 230,000
تعطیلات: 150,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بابامراد (دامغان)
بوم گردی بابامراد (دامغان)
بوم گردی بابامراد (دامغان)
بوم گردی بابامراد (دامغان)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بابامراد (دامغان)

سمنان , دامغان , روستای قوشه

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 140,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 140,000
تومان
جزئیات
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)
عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

عمارت بوم گردی خورشید (میامی سمنان)

سمنان , میامی , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)
بوم گردی کومه سبز (شاهرود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کومه سبز (شاهرود)

سمنان , شاهرود , روستای ابر

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 150,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دژگلی، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

سمنان , سرخه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

کویری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 560,000
آخر هفته: 560,000
تعطیلات: 560,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)
بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مسین بابا، اتاق های اختصاصی (سرخه، سمنان)

سمنان , سرخه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)
کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

کاروانسرای شاه عباسی ده نمک، سوئیت های اختصاصی (سمنان، آرادان)

سمنان , آرادان , روستای ده...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 26 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات