تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در استان خراسان رضوی (53 مورد)

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , کوهسنگی

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان پذیر

امتیاز (3 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)
سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت آپارتمان کامرانی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 20 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 140,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 220,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان اسپینو، اتاق های سه تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , هفده...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر مقبول (مشهد)
مهمانپذیر مقبول (مشهد)
مهمانپذیر مقبول (مشهد)
مهمانپذیر مقبول (مشهد)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر مقبول (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , آیت...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 75,000
تومان
جزئیات
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)

خراسان رضوی , تربت حیدریه ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 125,000
آخر هفته: 125,000
تعطیلات: 125,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان، اتاق های سه تخته (مشهد)
هتل آپارتمان، اتاق های سه تخته (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان، اتاق های سه تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , درب...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)
آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه هاشمی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , هاشمیه

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان برین طلایی، اتاق های چهارنفره (مشهد)
هتل آپارتمان برین طلایی، اتاق های چهارنفره (مشهد)
هتل آپارتمان برین طلایی، اتاق های چهارنفره (مشهد)
هتل آپارتمان برین طلایی، اتاق های چهارنفره (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان برین طلایی، اتاق های چهارنفره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 530,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)
خانه یکخوابه فرشته (مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه یکخوابه فرشته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , پایین...

خانه

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)
مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانسرای کبیری، اتاق های پنج تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , نوغان

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
سوئیت همت (سبزوار)
سوئیت همت (سبزوار)
سوئیت همت (سبزوار)
سوئیت همت (سبزوار)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت همت (سبزوار)

خراسان رضوی , سبزوار ,

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)
واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد دو خواب رویال قدس (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , ملک...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,870,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)
ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یک خوابه ستایش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , محله...

خانه

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
بوتیک هتل زاک، سوئیت های 27 متری چناران (خرو، خراسان رضوی)
بوتیک هتل زاک، سوئیت های 27 متری چناران (خرو، خراسان رضوی)
بوتیک هتل زاک، سوئیت های 27 متری چناران (خرو، خراسان رضوی)
بوتیک هتل زاک، سوئیت های 27 متری چناران (خرو، خراسان رضوی)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

بوتیک هتل زاک، سوئیت های 27 متری چناران (خرو، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , نیشابور , خرو...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,315,000
تعطیلات: 1,315,000
تومان
جزئیات
بوتیک هتل زاک، سوئیت 21 متری رویال گرینه (خرو، خراسان رضوی)
بوتیک هتل زاک، سوئیت 21 متری رویال گرینه (خرو، خراسان رضوی)
بوتیک هتل زاک، سوئیت 21 متری رویال گرینه (خرو، خراسان رضوی)
بوتیک هتل زاک، سوئیت 21 متری رویال گرینه (خرو، خراسان رضوی)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوتیک هتل زاک، سوئیت 21 متری رویال گرینه (خرو، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , خرو , خرو علیا

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,020,000
تعطیلات: 1,020,000
تومان
جزئیات
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)
مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانسرای رضوی فرد، ااتق های دو تخته (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 255,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 530,000
تومان
جزئیات
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)
منزل دوخوابه آرامش (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

منزل دوخوابه آرامش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , سوییت...

خانه

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
جزئیات
سوییت دربست سیامک (شاندیز)
سوییت دربست سیامک (شاندیز)
سوییت دربست سیامک (شاندیز)
سوییت دربست سیامک (شاندیز)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت دربست سیامک (شاندیز)

خراسان رضوی , شاندیز ,...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)
هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان ایرانیان نور (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هاستل

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)
سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت اپارتمان پارسیان (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 403 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 690,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای دربستی، استخردار (مشهد، طرقبه)
باغ ویلای دربستی، استخردار (مشهد، طرقبه)
باغ ویلای دربستی، استخردار (مشهد، طرقبه)
باغ ویلای دربستی، استخردار (مشهد، طرقبه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای دربستی، استخردار (مشهد، طرقبه)

خراسان رضوی , مشهد , طرقبه

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)

خراسان رضوی , گلبهار ,...

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 940,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)

خراسان رضوی , نیشابور ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 280,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)

خراسان رضوی , رشتخوار , حسین...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 180,000
آخر هفته: 180,000
تعطیلات: 180,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)

خراسان رضوی , ریوش , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 90,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 90,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)

خراسان رضوی , گناباد , نوغاب

اقامتگاه بوم گردی

کویری

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 150,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ارگ سنگان، اتاق های اختصاصی (خواف، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , خواف , شهر...

اقامتگاه بوم گردی

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 220,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قصبه (گناباد)
بوم گردی قصبه (گناباد)
بوم گردی قصبه (گناباد)
بوم گردی قصبه (گناباد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قصبه (گناباد)

خراسان رضوی , گناباد ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار، دربستی مسعود (مشهد)
ویلا استخردار، دربستی مسعود (مشهد)
ویلا استخردار، دربستی مسعود (مشهد)
ویلا استخردار، دربستی مسعود (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار، دربستی مسعود (مشهد)

خراسان رضوی , شاندیز ,...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای استخردار دوبلکس، بهروزی (شاندیز مشهد)
باغ ویلای استخردار دوبلکس، بهروزی (شاندیز مشهد)
باغ ویلای استخردار دوبلکس، بهروزی (شاندیز مشهد)
باغ ویلای استخردار دوبلکس، بهروزی (شاندیز مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای استخردار دوبلکس، بهروزی (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شاندیز

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 3,080,000
تعطیلات: 3,080,000
تومان
جزئیات
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)

خراسان رضوی , نیشابور ,...

اقامتگاه بوم گردی

شهری

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 120,000
تومان
جزئیات
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , بیدخت , میدان...

اقامتگاه بوم گردی

شهری

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 120,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی)
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی)
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی)
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی)

خراسان رضوی , باخرز , ارزنه

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , کلات , کلات

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 140,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 140,000
تومان
جزئیات
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)

خراسان رضوی , نشتیفان ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 190,000
آخر هفته: 190,000
تعطیلات: 190,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)

خراسان رضوی , تایباد ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 140,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

مهمانسرا

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)

خراسان رضوی , بردسکن ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 170,000
آخر هفته: 170,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)
ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار طوس باستان (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شاهنامه

ویلا

شهری

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 830,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)
ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه کوروش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بلوار...

ویلا

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)

خراسان رضوی , طرقبه , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

کوهستانی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات