تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در استان خراسان رضوی (52 مورد)

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)
اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه کوهسنگی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , کوهسنگی

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان پذیر

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)
بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی همایون شهر، مجموعه گردشگری صنوبر (تربت حیدریه)

خراسان رضوی , تربت حیدریه ,...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)
سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت های مستقل در اقامتگاه تقی زاده (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بازار...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای 900 متری، با استخر سرپوشیده آبگرم (مشهد)
باغ ویلای 900 متری، با استخر سرپوشیده آبگرم (مشهد)
باغ ویلای 900 متری، با استخر سرپوشیده آبگرم (مشهد)
باغ ویلای 900 متری، با استخر سرپوشیده آبگرم (مشهد)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای 900 متری، با استخر سرپوشیده آبگرم (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شاهنامه

ویلا

شهری

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد C (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 690,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای بهشت (مشهد، طرقبه)
باغ ویلای بهشت (مشهد، طرقبه)
باغ ویلای بهشت (مشهد، طرقبه)
باغ ویلای بهشت (مشهد، طرقبه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای بهشت (مشهد، طرقبه)

خراسان رضوی , مشهد , طرقبه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله محسن (خراسان رضوی، احمد آباد)
آپارتمان مبله محسن (خراسان رضوی، احمد آباد)
آپارتمان مبله محسن (خراسان رضوی، احمد آباد)
آپارتمان مبله محسن (خراسان رضوی، احمد آباد)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله محسن (خراسان رضوی، احمد آباد)

خراسان رضوی , احمدآباد صولت...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
سوئیت مبله مرتضی (مشهد)
سوئیت مبله مرتضی (مشهد)
سوئیت مبله مرتضی (مشهد)
سوئیت مبله مرتضی (مشهد)

3 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت مبله مرتضی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد B (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)
آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله احمدی (خراسان رضوی، گلبهار)

خراسان رضوی , گلبهار ,...

آپارتمان

شهرکی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)
بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی چشمه خانی کنگ (خراسان رضوی، طرقبه)

خراسان رضوی , طرقبه , روستای...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کوهستانی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
هتل فیروزکوهی (مشهد)
هتل فیروزکوهی (مشهد)
هتل فیروزکوهی (مشهد)
هتل فیروزکوهی (مشهد)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل فیروزکوهی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امام...

هتل

شهری

تعداد اتاق : 25 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 240,000
آخر هفته: 240,000
تعطیلات: 350,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان عمارت نوین، اقامت فول برد (مشهد)
هتل آپارتمان عمارت نوین، اقامت فول برد (مشهد)
هتل آپارتمان عمارت نوین، اقامت فول برد (مشهد)
هتل آپارتمان عمارت نوین، اقامت فول برد (مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان عمارت نوین، اقامت فول برد (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 16 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 180,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 220,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)
هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان مبله ناطقی، نزدیک حرم، واحد A (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 940,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۲ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۱۰۴ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

مهمانسرا

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)
بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دروازه خورشید (نیشابور، زبرخان)

خراسان رضوی , نیشابور ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
خانه سنتی برزین مهر (نیشابور)
خانه سنتی برزین مهر (نیشابور)
خانه سنتی برزین مهر (نیشابور)
خانه سنتی برزین مهر (نیشابور)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه سنتی برزین مهر (نیشابور)

خراسان رضوی , نیشابور ,...

خانه با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)
بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی مرسد (حسين آباد، رشتخوار)

خراسان رضوی , رشتخوار , حسین...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی آوردگاه (شاندیز مشهد)
بوم گردی آوردگاه (شاندیز مشهد)
بوم گردی آوردگاه (شاندیز مشهد)
بوم گردی آوردگاه (شاندیز مشهد)

3 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آوردگاه (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , شاندیز , ابرده...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
بوم گردی آصف مزار (خراسان رضوی، بجستان)
بوم گردی آصف مزار (خراسان رضوی، بجستان)
بوم گردی آصف مزار (خراسان رضوی، بجستان)
بوم گردی آصف مزار (خراسان رضوی، بجستان)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی آصف مزار (خراسان رضوی، بجستان)

خراسان رضوی , بجستان ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 8 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 95,000
آخر هفته: 95,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
بوم گردی خواجه ابومنصور ریاب (گناباد)
بوم گردی خواجه ابومنصور ریاب (گناباد)
بوم گردی خواجه ابومنصور ریاب (گناباد)
بوم گردی خواجه ابومنصور ریاب (گناباد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خواجه ابومنصور ریاب (گناباد)

خراسان رضوی , گناباد ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 80,000
آخر هفته: 90,000
تعطیلات: 90,000
تومان
جزئیات
بوم گردی خاتون (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی خاتون (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی خاتون (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی خاتون (خواف، خراسان رضوی)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خاتون (خواف، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , خواف , روستای...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 130,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)
بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بی بی لعبا (کاشمر، ریوش)

خراسان رضوی , ریوش , روستای...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 79,000
آخر هفته: 79,000
تعطیلات: 79,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)
بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)

3 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمارت ایوان (نوغاب، گناباد)

خراسان رضوی , گناباد , نوغاب

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کویری

تعداد اتاق : 9 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 130,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 170,000
تومان
جزئیات
بوم گردی ارگ سنگان (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان (خواف، خراسان رضوی)
بوم گردی ارگ سنگان (خواف، خراسان رضوی)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی ارگ سنگان (خواف، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , خواف , شهر...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
بوم گردی قصبه (گناباد)
بوم گردی قصبه (گناباد)
بوم گردی قصبه (گناباد)
بوم گردی قصبه (گناباد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی قصبه (گناباد)

خراسان رضوی , گناباد ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 127 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 95,000
آخر هفته: 95,000
تعطیلات: 95,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله (مشهد، امام رضا)
آپارتمان مبله (مشهد، امام رضا)
آپارتمان مبله (مشهد، امام رضا)
آپارتمان مبله (مشهد، امام رضا)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله (مشهد، امام رضا)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دربستی دوبلکس، با استخر آبگرم و جکوزی (شاندیز مشهد)
آپارتمان دربستی دوبلکس، با استخر آبگرم و جکوزی (شاندیز مشهد)
آپارتمان دربستی دوبلکس، با استخر آبگرم و جکوزی (شاندیز مشهد)
آپارتمان دربستی دوبلکس، با استخر آبگرم و جکوزی (شاندیز مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دربستی دوبلکس، با استخر آبگرم و جکوزی (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , ابرده...

آپارتمان

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلا تریبلکس با استخر آبگرم و بیلیارد (شاندیز مشهد)
ویلا تریبلکس با استخر آبگرم و بیلیارد (شاندیز مشهد)
ویلا تریبلکس با استخر آبگرم و بیلیارد (شاندیز مشهد)
ویلا تریبلکس با استخر آبگرم و بیلیارد (شاندیز مشهد)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا تریبلکس با استخر آبگرم و بیلیارد (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , شاندیز , زشک

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,190,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 4,950,000
تومان
جزئیات
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم (شاندیز مشهد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم (شاندیز مشهد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم (شاندیز مشهد)
ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم (شاندیز مشهد)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا با استخر سرپوشیده آبگرم (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , شاندیز ,...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه مبله با امکانات کامل (مشهد)
آپارتمان دوخوابه مبله با امکانات کامل (مشهد)

1 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه مبله با امکانات کامل (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , امامت

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
باغ ویلای دوبلکس فول، با استخر آبگرم (شاندیز مشهد)
باغ ویلای دوبلکس فول، با استخر آبگرم (شاندیز مشهد)
باغ ویلای دوبلکس فول، با استخر آبگرم (شاندیز مشهد)
باغ ویلای دوبلکس فول، با استخر آبگرم (شاندیز مشهد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلای دوبلکس فول، با استخر آبگرم (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شاندیز

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا در مجتمع ویلایی (مشهد)
باغ ویلا در مجتمع ویلایی (مشهد)
باغ ویلا در مجتمع ویلایی (مشهد)
باغ ویلا در مجتمع ویلایی (مشهد)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا در مجتمع ویلایی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شیر...

ویلا با حیاط دربست

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,540,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا، با استخر سونا جکوزی (مشهد)
باغ ویلا، با استخر سونا جکوزی (مشهد)
باغ ویلا، با استخر سونا جکوزی (مشهد)
باغ ویلا، با استخر سونا جکوزی (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا، با استخر سونا جکوزی (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بلوار...

ویلا با حیاط مشترک

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,520,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا دوبلکس با استخر آب گرم (شاندیز مشهد)
باغ ویلا دوبلکس با استخر آب گرم (شاندیز مشهد)
باغ ویلا دوبلکس با استخر آب گرم (شاندیز مشهد)
باغ ویلا دوبلکس با استخر آب گرم (شاندیز مشهد)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا دوبلکس با استخر آب گرم (شاندیز مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , شاندیز

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 2,530,000
تعطیلات: 2,530,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
اقامتگاه بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
اقامتگاه بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)
اقامتگاه بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی حاج کاظم (نیشابور)

خراسان رضوی , نیشابور ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

شهری

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 90,000
آخر هفته: 90,000
تعطیلات: 90,000
تومان
جزئیات
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)
بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی گل بی بی (بیدخت، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , بیدخت , میدان...

اقامتگاه بوم گردی

شهری

تعداد اتاق : 7 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 90,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی، باخرز)
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی، باخرز)
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی، باخرز)
بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی، باخرز)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی بابا اکبر (خراسان رضوی، باخرز)

خراسان رضوی , باخرز , ارزنه

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 130,000
تومان
جزئیات
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)
بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی عمو نعمت (کلات، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , کلات , کلات

بوم گردی (اتاق با سرویس...

کوهستانی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 330,000
تومان
جزئیات
بوم گردی خاله خورشید (خلیل آباد، خراسان رضوی)
بوم گردی خاله خورشید (خلیل آباد، خراسان رضوی)
بوم گردی خاله خورشید (خلیل آباد، خراسان رضوی)
بوم گردی خاله خورشید (خلیل آباد، خراسان رضوی)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی خاله خورشید (خلیل آباد، خراسان رضوی)

خراسان رضوی , خلیل آباد ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)
بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی پوریعقوب (خراسان رضوی، نشتیفان)

خراسان رضوی , نشتیفان ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 140,000
آخر هفته: 140,000
تعطیلات: 140,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)
اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی درجه (تایباد)

خراسان رضوی , تایباد ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 120,000
آخر هفته: 120,000
تعطیلات: 120,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد ۲۰۳ (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

مهمانسرا

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)
آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخواب شیک رفیعی (خیابان امام رضا مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)
اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی سُبنی کبودان (بردسکن)

خراسان رضوی , بردسکن ,...

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 110,000
آخر هفته: 110,000
تعطیلات: 110,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی شمس العماره، سوئیت های خصوصی (شاندیز)
مجتمع اقامتی شمس العماره، سوئیت های خصوصی (شاندیز)
مجتمع اقامتی شمس العماره، سوئیت های خصوصی (شاندیز)
مجتمع اقامتی شمس العماره، سوئیت های خصوصی (شاندیز)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی شمس العماره، سوئیت های خصوصی (شاندیز)

خراسان رضوی , شاندیز , زشک

هتل آپارتمان

کوهستانی

تعداد اتاق : 24 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)
هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان شمس العماره (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , خیابان...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 12 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 200,000
آخر هفته: 220,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)
هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

هتل آپارتمان نعیم، واحد 302 (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , حرم...

هتل آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 530,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
واحد شخصی کوروش (مشهد)
واحد شخصی کوروش (مشهد)
واحد شخصی کوروش (مشهد)
واحد شخصی کوروش (مشهد)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

واحد شخصی کوروش (مشهد)

خراسان رضوی , مشهد , بلوار...

خانه

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات