تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در شهرستان آستارا (14 مورد)

ویلای دنج و آرام (آستارا، کادوس)
ویلای دنج و آرام (آستارا، کادوس)
ویلای دنج و آرام (آستارا، کادوس)
ویلای دنج و آرام (آستارا، کادوس)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دنج و آرام (آستارا، کادوس)

گیلان , آستارا ,

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
ویلای کوهپایه ای (آستارا)
ویلای کوهپایه ای (آستارا)
ویلای کوهپایه ای (آستارا)
ویلای کوهپایه ای (آستارا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای کوهپایه ای (آستارا)

گیلان , آستارا , ویرمونی

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,380,000
آخر هفته: 1,820,000
تعطیلات: 2,150,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس استخردار حسین (آستارا، عباس آباد)
ویلای لوکس استخردار حسین (آستارا، عباس آباد)
ویلای لوکس استخردار حسین (آستارا، عباس آباد)
ویلای لوکس استخردار حسین (آستارا، عباس آباد)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس استخردار حسین (آستارا، عباس آباد)

گیلان , آستارا , روستای عباس...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی آروین (آستارا، گردنه حیران)
ویلای دربستی آروین (آستارا، گردنه حیران)
ویلای دربستی آروین (آستارا، گردنه حیران)
ویلای دربستی آروین (آستارا، گردنه حیران)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی آروین (آستارا، گردنه حیران)

گیلان , آستارا , گردنه حیران

ویلا با حیاط دربست

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,540,000
آخر هفته: 1,870,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)
ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب آفتابی (آستارا)

گیلان , آستارا , حیران

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 750,000
آخر هفته: 860,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه فتحی (آستارا)
اقامتگاه فتحی (آستارا)
اقامتگاه فتحی (آستارا)
اقامتگاه فتحی (آستارا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه فتحی (آستارا)

گیلان , آستارا , کوی...

خانه با حیاط مشترک

شهری

تعداد اتاق : 5 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
ویلای ساحلی حیاط دار (آستارا)
ویلای ساحلی حیاط دار (آستارا)
ویلای ساحلی حیاط دار (آستارا)
ویلای ساحلی حیاط دار (آستارا)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی حیاط دار (آستارا)

گیلان , آستارا , ساحل صدف

ویلا با حیاط دربست

ساحلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
آپارتمان دوخوابه تمیز مرکز شهر (آستارا)
آپارتمان دوخوابه تمیز مرکز شهر (آستارا)
آپارتمان دوخوابه تمیز مرکز شهر (آستارا)
آپارتمان دوخوابه تمیز مرکز شهر (آستارا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان دوخوابه تمیز مرکز شهر (آستارا)

گیلان , آستارا , خیابان امام...

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,430,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)
خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی با امکانات عالی (آستارا، گردنه حیران)

گیلان , آستارا , روستای سیج

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,600,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
خانه یک خوابه تمیز در مرکز شهر (آستارا)
خانه یک خوابه تمیز در مرکز شهر (آستارا)
خانه یک خوابه تمیز در مرکز شهر (آستارا)
خانه یک خوابه تمیز در مرکز شهر (آستارا)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه یک خوابه تمیز در مرکز شهر (آستارا)

گیلان , آستارا , آستارا

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه شیک (آستارا)
ویلای دوخوابه شیک (آستارا)
ویلای دوخوابه شیک (آستارا)
ویلای دوخوابه شیک (آستارا)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه شیک (آستارا)

گیلان , آستارا , عباس آباد

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس سه خوابه (آستارا)
ویلای دوبلکس سه خوابه (آستارا)
ویلای دوبلکس سه خوابه (آستارا)
ویلای دوبلکس سه خوابه (آستارا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس سه خوابه (آستارا)

گیلان , آستارا , عباس آباد

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 1,100,000
تومان
جزئیات
سوییت دوخوابه (آستارا)
سوییت دوخوابه (آستارا)
سوییت دوخوابه (آستارا)
سوییت دوخوابه (آستارا)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت دوخوابه (آستارا)

گیلان , آستارا , عباس آباد

آپارتمان

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس با استخر سرپوشیده آبگرم (آستارا)
ویلای دوبلکس با استخر سرپوشیده آبگرم (آستارا)
ویلای دوبلکس با استخر سرپوشیده آبگرم (آستارا)
ویلای دوبلکس با استخر سرپوشیده آبگرم (آستارا)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس با استخر سرپوشیده آبگرم (آستارا)

گیلان , آستارا , خانه های...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,530,000
آخر هفته: 2,970,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات