تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در شهرستان طالقان (7 مورد)

ویلای استخردار و حیاط دار دربست (طالقان)
ویلای استخردار و حیاط دار دربست (طالقان)
ویلای استخردار و حیاط دار دربست (طالقان)
ویلای استخردار و حیاط دار دربست (طالقان)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار و حیاط دار دربست (طالقان)

البرز , طالقان , آقچری

ویلا

کوهستانی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 2,090,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلای تک خواب سید طالقانی (طالقان)
ویلای تک خواب سید طالقانی (طالقان)
ویلای تک خواب سید طالقانی (طالقان)
ویلای تک خواب سید طالقانی (طالقان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای تک خواب سید طالقانی (طالقان)

البرز , طالقان , روستای...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
ویلا ییلاقی یکخوابه سنتی
ویلا ییلاقی یکخوابه سنتی
ویلا ییلاقی یکخوابه سنتی
ویلا ییلاقی یکخوابه سنتی

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا ییلاقی یکخوابه سنتی

البرز , طالقان , جزینان

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,270,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
جزئیات
ویلای ۴خوابه کوهستانی سه طبقه دربست، با 4 بالکن ویودار (طالقان، جزینان)
ویلای ۴خوابه کوهستانی سه طبقه دربست، با 4 بالکن ویودار (طالقان، جزینان)
ویلای ۴خوابه کوهستانی سه طبقه دربست، با 4 بالکن ویودار (طالقان، جزینان)
ویلای ۴خوابه کوهستانی سه طبقه دربست، با 4 بالکن ویودار (طالقان، جزینان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ۴خوابه کوهستانی سه طبقه دربست، با 4 بالکن ویودار (طالقان، جزینان)

البرز , طالقان , جزینان

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,810,000
آخر هفته: 3,800,000
تعطیلات: 4,620,000
تومان
جزئیات
ویلای گردشگری، واحد 1 خوابه، طبقه سوم (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، واحد 1 خوابه، طبقه سوم (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، واحد 1 خوابه، طبقه سوم (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، واحد 1 خوابه، طبقه سوم (طالقان، جزینان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گردشگری، واحد 1 خوابه، طبقه سوم (طالقان، جزینان)

البرز , طالقان , جزینان

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,270,000
تومان
جزئیات
ویلای گردشگری، واحد 2 خوابه، طبقه دوم (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، واحد 2 خوابه، طبقه دوم (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، واحد 2 خوابه، طبقه دوم (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، واحد 2 خوابه، طبقه دوم (طالقان، جزینان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گردشگری، واحد 2 خوابه، طبقه دوم (طالقان، جزینان)

البرز , طالقان , جزینان

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,270,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
جزئیات
ویلای گردشگری، طبقه 2 و 3 دربست سه خوابه (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، طبقه 2 و 3 دربست سه خوابه (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، طبقه 2 و 3 دربست سه خوابه (طالقان، جزینان)
ویلای گردشگری، طبقه 2 و 3 دربست سه خوابه (طالقان، جزینان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گردشگری، طبقه 2 و 3 دربست سه خوابه (طالقان، جزینان)

البرز , طالقان , جزینان

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,820,000
آخر هفته: 2,700,000
تعطیلات: 3,140,000
تومان
جزئیات