تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در شهرستان فومن (26 مورد)

ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)

گیلان , فومن , فومن

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
سویت شیک و ارزان، طبقه همکف (گیلان، فومن)
سویت شیک و ارزان، طبقه همکف (گیلان، فومن)
سویت شیک و ارزان، طبقه همکف (گیلان، فومن)
سویت شیک و ارزان، طبقه همکف (گیلان، فومن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت شیک و ارزان، طبقه همکف (گیلان، فومن)

گیلان , فومن , خیابان...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی آسمان (فومن)
ویلای جنگلی آسمان (فومن)
ویلای جنگلی آسمان (فومن)
ویلای جنگلی آسمان (فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی آسمان (فومن)

گیلان , فومن , گشت رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب حامد (فومن)
ویلای دوخواب حامد (فومن)
ویلای دوخواب حامد (فومن)
ویلای دوخواب حامد (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب حامد (فومن)

گیلان , فومن , شلکبانان

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)

گیلان , فومن , کردمحله

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)

گیلان , فومن , ماکلوان جاده...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
جزئیات
ویلای نوساز روستایی (فومن)
ویلای نوساز روستایی (فومن)
ویلای نوساز روستایی (فومن)
ویلای نوساز روستایی (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نوساز روستایی (فومن)

گیلان , فومن , جاده فومن به...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)
بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

بومگردی دربستی، کلبه جنگلی گیلانه (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,490,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
جزئیات
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت جنگلی ماکان (فومن)

گیلان , فومن , لولمان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دو خواب (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب (قلعه رودخان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دو خواب (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 660,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)
ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای زیبای 2 خوابه (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)

گیلان , فومن , گوشلوندان

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,320,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 1,760,000
تومان
جزئیات
کلبه ملسکام (فومن گیلان)
کلبه ملسکام (فومن گیلان)
کلبه ملسکام (فومن گیلان)
کلبه ملسکام (فومن گیلان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه ملسکام (فومن گیلان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

سوییت

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 350,000
تومان
جزئیات
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,050,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
ویلای امیرحسین (قلعه رودخان فومن)
ویلای امیرحسین (قلعه رودخان فومن)
ویلای امیرحسین (قلعه رودخان فومن)
ویلای امیرحسین (قلعه رودخان فومن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای امیرحسین (قلعه رودخان فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 9,900,000
تومان
جزئیات
سوئیت شهری کاوه (فومن)
سوئیت شهری کاوه (فومن)
سوئیت شهری کاوه (فومن)
سوئیت شهری کاوه (فومن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت شهری کاوه (فومن)

گیلان , فومن , شهرک امام...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یادگار پدر 2 (فومن)

گیلان , فومن , شکال گوراب...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه مبله سهیل (فومن)
اقامتگاه مبله سهیل (فومن)
اقامتگاه مبله سهیل (فومن)
اقامتگاه مبله سهیل (فومن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه مبله سهیل (فومن)

گیلان , فومن , خیابان امام

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یادگار پدر 1 (فومن)

گیلان , فومن , شکال گوراب...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)
مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

مجموعه اقامتی تفریحی هفت اورنگ (فومن)

گیلان , فومن , کردمحله

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات