تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه در شهرستان فومن (31 مورد)

سویت شیک و ارزان مقدم، طبقه همکف (گیلان، فومن)
سویت شیک و ارزان مقدم، طبقه همکف (گیلان، فومن)
سویت شیک و ارزان مقدم، طبقه همکف (گیلان، فومن)
سویت شیک و ارزان مقدم، طبقه همکف (گیلان، فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سویت شیک و ارزان مقدم، طبقه همکف (گیلان، فومن)

گیلان , فومن , خیابان...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)
ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای روستایی فول امکانات، نزدیک دریا (گوشلوندان، فومن)

گیلان , فومن , فومن

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 830,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)
ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سبزینه، طبقه اول (قلعه رودخان فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,210,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دو خواب محمد (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب محمد (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب محمد (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب محمد (قلعه رودخان)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دو خواب محمد (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 970,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی صمیم (فومن)
ویلا جنگلی صمیم (فومن)
ویلا جنگلی صمیم (فومن)
ویلا جنگلی صمیم (فومن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی صمیم (فومن)

گیلان , فومن , گوشلوندان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)
ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی حسین (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 370,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلا سامان 2 (فومن)
ویلا سامان 2 (فومن)
ویلا سامان 2 (فومن)
ویلا سامان 2 (فومن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سامان 2 (فومن)

گیلان , فومن , جاده ماسوله...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 219,000
آخر هفته: 280,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
ویلا سامان 1 (فومن)
ویلا سامان 1 (فومن)
ویلا سامان 1 (فومن)
ویلا سامان 1 (فومن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا سامان 1 (فومن)

گیلان , فومن , جاده ماسوله...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 245,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
مسافر کاشانه حنا (فومن)
مسافر کاشانه حنا (فومن)
مسافر کاشانه حنا (فومن)
مسافر کاشانه حنا (فومن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

مسافر کاشانه حنا (فومن)

گیلان , فومن , اول جاده قلعه...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 8,800,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
کلبه ویلایی پرواز (ماسوله)
کلبه ویلایی پرواز (ماسوله)
کلبه ویلایی پرواز (ماسوله)
کلبه ویلایی پرواز (ماسوله)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه ویلایی پرواز (ماسوله)

گیلان , فومن , ماسوله

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 308,000
آخر هفته: 367,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب حامد (فومن)
ویلای دوخواب حامد (فومن)
ویلای دوخواب حامد (فومن)
ویلای دوخواب حامد (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب حامد (فومن)

گیلان , فومن , شلکبانان

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,760,000
تعطیلات: 1,870,000
تومان
جزئیات
مجتمع اقامتی بهاری ((فومن)
مجتمع اقامتی بهاری ((فومن)
مجتمع اقامتی بهاری ((فومن)
مجتمع اقامتی بهاری ((فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

مجتمع اقامتی بهاری ((فومن)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

آپارتمان

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی فوشه (فومن)
ویلای جنگلی فوشه (فومن)
ویلای جنگلی فوشه (فومن)
ویلای جنگلی فوشه (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی فوشه (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,050,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)
ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه مجتبی (فومن، جاده قلعه رودخان)

گیلان , فومن , کردمحله

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)
ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی فرشاد (فومن، جاده ماسوله)

گیلان , فومن , ماکلوان جاده...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)
ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دو خواب، در بام جنگل (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلای نوساز روستایی کیمیا (فومن)
ویلای نوساز روستایی کیمیا (فومن)
ویلای نوساز روستایی کیمیا (فومن)
ویلای نوساز روستایی کیمیا (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نوساز روستایی کیمیا (فومن)

گیلان , فومن , جاده فومن به...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 880,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)
ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ منظره (فومن، قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,420,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)
سوییت جنگلی ماکان (فومن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت جنگلی ماکان (فومن)

گیلان , فومن , لولمان

سوییت

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)
سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت تمیز و شیک امیرمحمد (فومن)

گیلان , فومن , گوشلوندان

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,430,000
تومان
جزئیات
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)
بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی دربستی شمعدونی (فومن، جاده ماسوله)

گیلان , فومن , جاده ماسوله

اقامتگاه بوم گردی

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
کلبه دربستی محمدزاده (فومن، گیلان)
کلبه دربستی محمدزاده (فومن، گیلان)
کلبه دربستی محمدزاده (فومن، گیلان)
کلبه دربستی محمدزاده (فومن، گیلان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دربستی محمدزاده (فومن، گیلان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

کلبه

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)
ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سبزینه، طبقه دوم (قلعه رودخان فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان...

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 940,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)
ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه طبقه 6 خواب، نگین قلعه رودخان (فومن)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 6 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,740,000
آخر هفته: 3,960,000
تعطیلات: 4,180,000
تومان
جزئیات
سوئیت شهری کاوه (فومن)
سوئیت شهری کاوه (فومن)
سوئیت شهری کاوه (فومن)
سوئیت شهری کاوه (فومن)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت شهری کاوه (فومن)

گیلان , فومن , شهرک امام...

سوییت

شهری

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 440,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)
ویلای یادگار پدر 2 (فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یادگار پدر 2 (فومن)

گیلان , فومن , شکال گوراب...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی آسمان (فومن)
ویلای جنگلی آسمان (فومن)
ویلای جنگلی آسمان (فومن)
ویلای جنگلی آسمان (فومن)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی آسمان (فومن)

گیلان , فومن , گشت رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 329,000
آخر هفته: 439,000
تعطیلات: 439,000
تومان
جزئیات
آپارتمان مبله، سهیل (فومن)
آپارتمان مبله، سهیل (فومن)
آپارتمان مبله، سهیل (فومن)
آپارتمان مبله، سهیل (فومن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

آپارتمان مبله، سهیل (فومن)

گیلان , فومن , خیابان امام

آپارتمان

شهری

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 990,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)
ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی مهرسام (قلعه رودخان)

گیلان , فومن , قلعه رودخان

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,090,000
آخر هفته: 1,210,000
تعطیلات: 1,210,000
تومان
جزئیات
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)
ویلای یادگار پدر 1 (فومن)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای یادگار پدر 1 (فومن)

گیلان , فومن , شکال گوراب...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
ویلای مستقل، در مجتمع اقامتی (فومن)
ویلای مستقل، در مجتمع اقامتی (فومن)
ویلای مستقل، در مجتمع اقامتی (فومن)
ویلای مستقل، در مجتمع اقامتی (فومن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای مستقل، در مجتمع اقامتی (فومن)

گیلان , فومن , کردمحله

ویلا

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات