اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 45


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه با محیط جنگلی در ماسال

ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)
ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)
ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)
ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس شمعدونی (ماسال)

گیلان , ماسال , جاده ییلاق

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 890,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلا دربستی گنجه (ماسال)
ویلا دربستی گنجه (ماسال)
ویلا دربستی گنجه (ماسال)
ویلا دربستی گنجه (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربستی گنجه (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)
ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی ارزان، با تمام امکانات رفاهی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای تنیان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)
ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ تاسکوه (جاده ییلاق ماسال)

گیلان , ماسال , دهکده...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 2,400,000
تومان
جزئیات
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)
کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه دوبلکس جنگلی (ماسال)

گیلان , ماسال , اسبه ریسه

سوییت، کلبه

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 799,000
آخر هفته: 1,365,000
تعطیلات: 2,999,999
تومان
جزئیات
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)
ویلا فول امکانات نصر (ماسال)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا فول امکانات نصر (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 18 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 18 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 18 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 18 (ماسال)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 18 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

مهمانسرا (اتاق با سرویس...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 17 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 17 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 17 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 17 (ماسال)

4 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 17 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

مهمانسرا (اتاق با سرویس...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 15 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 15 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 15 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 15 (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 15 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

مهمانسرا (اتاق با سرویس...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 13 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 13 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 13 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 13 (ماسال)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 13 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

هتل آپارتمان (واحد کامل با...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 12 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 12 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 12 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 12 (ماسال)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 12 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

هتل آپارتمان (واحد کامل با...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 11 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 11 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 11 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 11 (ماسال)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 11 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

هتل آپارتمان (واحد کامل با...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)
ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخواب یعقوبی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای مرکیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)
ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ پدربزرگ (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 850,000
تومان
جزئیات
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 14 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 14 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 14 (ماسال)
مهمانپذیر امین، اتاق شماره 14 (ماسال)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

مهمانپذیر امین، اتاق شماره 14 (ماسال)

گیلان , ماسال , تاسکوه

هتل آپارتمان (واحد کامل با...

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 750,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه سید (ماسال)
ویلای دوخوابه سید (ماسال)
ویلای دوخوابه سید (ماسال)
ویلای دوخوابه سید (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه سید (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای سید...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 400,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)
خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر حیدری، واحدهای طبقه بالا (ماسال)

گیلان , ماسال , شالماکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)
کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی جنگلی آرش (ماسال)

گیلان , ماسال , دیگاه

سوییت، کلبه

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 650,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلای نقلی دربست (ماسال)
ویلای نقلی دربست (ماسال)
ویلای نقلی دربست (ماسال)
ویلای نقلی دربست (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای نقلی دربست (ماسال)

گیلان , ماسال , بام سبز

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 1,300,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)
کلبه چوبی آریانا (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی آریانا (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,500,000
تعطیلات: 2,850,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)
ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی حسین (ماسال، تاسکوه)

گیلان , ماسال , تاسکوه

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ طاووس (ماسال)
ویلا باغ طاووس (ماسال)
ویلا باغ طاووس (ماسال)
ویلا باغ طاووس (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ طاووس (ماسال)

گیلان , ماسال , تبرسرا

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 400,000
تومان
جزئیات
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)
کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه جنگلی رویایی (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , شاندرمن

سوییت، کلبه

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 670,000
آخر هفته: 780,000
تعطیلات: 1,120,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)
ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی مادر (ماسال، آهکلان)

گیلان , ماسال , آهکلان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,600,000
آخر هفته: 1,800,000
تعطیلات: 3,800,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی 2 خواب (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , گنذر توت نسا

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)
ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)

3 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی 2 خوابه (ماسال، روستای آهکلان)

گیلان , ماسال ,

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)
ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی در شمال، با قیمت مناسب (ماسال)

گیلان , ماسال , سیاهدول

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 270,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)
ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا آرامش، کنار کوه و جنگل (ماسال)

گیلان , ماسال , رزیندول

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 750,000
تومان
جزئیات
خانه ی امید مهمان (ماسال)
خانه ی امید مهمان (ماسال)
خانه ی امید مهمان (ماسال)
خانه ی امید مهمان (ماسال)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ی امید مهمان (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای...

خانه سنتی با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)
باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ سوئیت ییلاقی (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 1,800,000
تومان
جزئیات
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)
خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه دربستی کوهپایه (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , روستای...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)
کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی زیبا و جنگلی باغ بهشت در شمال (ماسال)

گیلان , ماسال , طاسکوه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,100,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)
ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی جنگلی لب رودخانه (شمال کشور، ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 2,300,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ آرامش (ماسال)
ویلا باغ آرامش (ماسال)
ویلا باغ آرامش (ماسال)
ویلا باغ آرامش (ماسال)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ آرامش (ماسال)

گیلان , ماسال , وشمه سرا

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,300,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)
باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلا 2 خوابه فرامرز، در دل طبیعت (شاندرمن، ماسال)

گیلان , ماسال , شاندرمن

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 900,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)
باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

باغ ویلایک خوابه فول امکانات، لب کوه و جنگل (ماسال، شاندرمن)

گیلان , ماسال , شاندرمن

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی دوبلکس 2 (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 800,000
تومان
جزئیات
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)
ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا لوکس فول امکانات (ماسال)

گیلان , ماسال , تنیان

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 250,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)
ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی دربست با تمام امکانات (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای ورمیه

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 650,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 900,000
تومان
جزئیات
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)
ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا چوبی دوبلکس 1 (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , روستای شالما

ویلا با حیاط مشترک

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)
ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ همراه با آلاچیق (ماسال)

گیلان , ماسال , مرکیه پایین

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 800,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,000,000
تومان
جزئیات
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)
ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا جنگلی (ییلاقات ماسال)

گیلان , ماسال , روستای...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تومان
جزئیات
کلبه های جنگلی باغ سعدی (ماسال)
کلبه های جنگلی باغ سعدی (ماسال)
کلبه های جنگلی باغ سعدی (ماسال)
کلبه های جنگلی باغ سعدی (ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه های جنگلی باغ سعدی (ماسال)

گیلان , ماسال , روستا...

سوییت، کلبه

جنگلی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 650,000
تعطیلات: 750,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)
کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی دنج (میرمحله ماسال)

گیلان , ماسال , میر محله

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 750,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)
کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه زیبای چوبی جنگلی دربست (ماسال)

گیلان , ماسال , روستای اسب...

ویلا با حیاط دربست

جنگلی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 900,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات