تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه با محیط روستایی در استان مازندران (47 مورد)

سوئیت یک خوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)
سوئیت یک خوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)
سوئیت یک خوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)
سوئیت یک خوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت یک خوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)

مازندران , جویبار , زرین کلا

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (3 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 45,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار آبگرم ثنا (محمود آباد)
ویلای استخردار آبگرم ثنا (محمود آباد)
ویلای استخردار آبگرم ثنا (محمود آباد)
ویلای استخردار آبگرم ثنا (محمود آباد)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار آبگرم ثنا (محمود آباد)

مازندران , محمودآباد ,...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 1,310,000
آخر هفته: 2,630,000
تعطیلات: 2,970,000
تومان
جزئیات
سوئیت دوخوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)
سوئیت دوخوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)
سوئیت دوخوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)
سوئیت دوخوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت دوخوابه روستایی آریا مهر (مازندران، جویبار)

مازندران , جویبار , زرین کلا

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 660,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس جنگلی روجا (بهشهر)
ویلای دوبلکس جنگلی روجا (بهشهر)
ویلای دوبلکس جنگلی روجا (بهشهر)
ویلای دوبلکس جنگلی روجا (بهشهر)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس جنگلی روجا (بهشهر)

مازندران , بهشهر , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
خانه ای در بهشت (نشتارود)
خانه ای در بهشت (نشتارود)
خانه ای در بهشت (نشتارود)
خانه ای در بهشت (نشتارود)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ای در بهشت (نشتارود)

مازندران , نشتارود ,...

خانه

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان نواز

امتیاز (2 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)
ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای لوکس رضوان ۳ (نور)

مازندران , نور , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 6,600,000
آخر هفته: 7,700,000
تعطیلات: 8,800,000
تومان
جزئیات
ویلای جنگلی دالخانی ( مازندران، رامسر)
ویلای جنگلی دالخانی ( مازندران، رامسر)
ویلای جنگلی دالخانی ( مازندران، رامسر)
ویلای جنگلی دالخانی ( مازندران، رامسر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای جنگلی دالخانی ( مازندران، رامسر)

مازندران , رامسر , لیماک

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 390,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
کلبه آرامش ونوشه (گلوگاه)
کلبه آرامش ونوشه (گلوگاه)
کلبه آرامش ونوشه (گلوگاه)
کلبه آرامش ونوشه (گلوگاه)

19 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه آرامش ونوشه (گلوگاه)

مازندران , گلوگاه , هزار...

کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 660,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 830,000
تومان
جزئیات
سوییت یکخوابه بوستان (تنکابن)
سوییت یکخوابه بوستان (تنکابن)
سوییت یکخوابه بوستان (تنکابن)
سوییت یکخوابه بوستان (تنکابن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت یکخوابه بوستان (تنکابن)

مازندران , تنکابن , لزربن

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار ستایش (شیرود)
ویلا استخردار ستایش (شیرود)
ویلا استخردار ستایش (شیرود)
ویلا استخردار ستایش (شیرود)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار ستایش (شیرود)

مازندران , شیرود , گردشگری

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,650,000
تعطیلات: 2,090,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس چهارخواب تمشک، با استخر آبگرم (رامسر)
ویلای دوبلکس چهارخواب تمشک، با استخر آبگرم (رامسر)
ویلای دوبلکس چهارخواب تمشک، با استخر آبگرم (رامسر)
ویلای دوبلکس چهارخواب تمشک، با استخر آبگرم (رامسر)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس چهارخواب تمشک، با استخر آبگرم (رامسر)

مازندران , رامسر , سفید تمشک

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 4 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 6,600,000
آخر هفته: 11,000,000
تعطیلات: 16,500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوخوابه خلیلی (بابل)
ویلای دوخوابه خلیلی (بابل)
ویلای دوخوابه خلیلی (بابل)
ویلای دوخوابه خلیلی (بابل)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوخوابه خلیلی (بابل)

مازندران , بابل , شیردارکلا

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,320,000
تعطیلات: 1,650,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی بارش (بابل)
کلبه چوبی بارش (بابل)
کلبه چوبی بارش (بابل)
کلبه چوبی بارش (بابل)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی بارش (بابل)

مازندران , بابل , بابلکنار

کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 720,000
آخر هفته: 940,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
بوم گردی کلبه آرامش، اتاق های اختصاصی (مازندران، نشتارود)
بوم گردی کلبه آرامش، اتاق های اختصاصی (مازندران، نشتارود)
بوم گردی کلبه آرامش، اتاق های اختصاصی (مازندران، نشتارود)
بوم گردی کلبه آرامش، اتاق های اختصاصی (مازندران، نشتارود)

16 عکس در صفحه اقامتگاه

بوم گردی کلبه آرامش، اتاق های اختصاصی (مازندران، نشتارود)

مازندران , نشتارود , غرب...

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه جابر (بابلکنار)
ویلا دوخوابه جابر (بابلکنار)
ویلا دوخوابه جابر (بابلکنار)
ویلا دوخوابه جابر (بابلکنار)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه جابر (بابلکنار)

مازندران , بابل , اقامتگاه...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 480,000
آخر هفته: 770,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
سوییت طبیعت (تنکابن)
سوییت طبیعت (تنکابن)
سوییت طبیعت (تنکابن)
سوییت طبیعت (تنکابن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

سوییت طبیعت (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 360,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه طبیعت واحد ۳ (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

آپارتمان

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 610,000
آخر هفته: 730,000
تعطیلات: 850,000
تومان
جزئیات
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)
اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

اقامتگاه طبیعت واحد ۱ (تنکابن)

مازندران , تنکابن , ولی آباد

آپارتمان

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ بانو (تنکابن)
ویلا باغ بانو (تنکابن)
ویلا باغ بانو (تنکابن)
ویلا باغ بانو (تنکابن)

5 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ بانو (تنکابن)

مازندران , تنکابن , جاده...

خانه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 550,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
ویلا دربست و دنج دوخوابه نگین (ساری)
ویلا دربست و دنج دوخوابه نگین (ساری)
ویلا دربست و دنج دوخوابه نگین (ساری)
ویلا دربست و دنج دوخوابه نگین (ساری)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دربست و دنج دوخوابه نگین (ساری)

مازندران , ساری , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 549,000
آخر هفته: 720,000
تعطیلات: 720,000
تومان
جزئیات
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)
ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دوخوابه الینا (سلمان شهر)

مازندران , سلمان شهر , سی...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 770,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
کلبه سویسی دوبلکس گلبانو (شیرگاه)
کلبه سویسی دوبلکس گلبانو (شیرگاه)
کلبه سویسی دوبلکس گلبانو (شیرگاه)
کلبه سویسی دوبلکس گلبانو (شیرگاه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه سویسی دوبلکس گلبانو (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه ,...

کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر دربستی رضا (گلوگاه)
خانه مسافر دربستی رضا (گلوگاه)
خانه مسافر دربستی رضا (گلوگاه)
خانه مسافر دربستی رضا (گلوگاه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر دربستی رضا (گلوگاه)

مازندران , گلوگاه , مهدیرجه

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 440,000
تومان
جزئیات
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (مازندران)
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (مازندران)
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (مازندران)
خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (مازندران)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه باغ سنتی دربستی رجا 11 (مازندران)

مازندران , ساری , شیخ علی...

خانه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 310,000
تعطیلات: 330,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی یگانه (بابلسر، اجاکسر)
ویلای دربستی یگانه (بابلسر، اجاکسر)
ویلای دربستی یگانه (بابلسر، اجاکسر)
ویلای دربستی یگانه (بابلسر، اجاکسر)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی یگانه (بابلسر، اجاکسر)

مازندران , بابلسر , اجاکسر

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,490,000
آخر هفته: 1,710,000
تعطیلات: 1,980,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار آروشا (محمود آباد)
ویلا استخردار آروشا (محمود آباد)
ویلا استخردار آروشا (محمود آباد)
ویلا استخردار آروشا (محمود آباد)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار آروشا (محمود آباد)

مازندران , محمودآباد ,...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,850,000
آخر هفته: 4,950,000
تعطیلات: 6,050,000
تومان
جزئیات
ویلا دو خواب مطهر (رامسر)
ویلا دو خواب مطهر (رامسر)
ویلا دو خواب مطهر (رامسر)
ویلا دو خواب مطهر (رامسر)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا دو خواب مطهر (رامسر)

مازندران , رامسر , چالکرود

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 880,000
آخر هفته: 1,100,000
تعطیلات: 1,540,000
تومان
جزئیات
سوئیت 40 متری آفتاب (بهشهر)
سوئیت 40 متری آفتاب (بهشهر)
سوئیت 40 متری آفتاب (بهشهر)
سوئیت 40 متری آفتاب (بهشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت 40 متری آفتاب (بهشهر)

مازندران , بهشهر , علی تپه

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 220,000
آخر هفته: 240,000
تعطیلات: 250,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

مازندران , تنکابن , لزربن

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 670,000
آخر هفته: 740,000
تعطیلات: 1,100,000
تومان
جزئیات
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربست یاس (چالوس)

مازندران , چالوس , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,570,000
آخر هفته: 1,820,000
تعطیلات: 3,630,000
تومان
جزئیات
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)

مازندران , قایم شهر , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 880,000
تومان
جزئیات
خانه سنتی ماسو1، خانه دربست (مازندران، کجور)
خانه سنتی ماسو1، خانه دربست (مازندران، کجور)
خانه سنتی ماسو1، خانه دربست (مازندران، کجور)
خانه سنتی ماسو1، خانه دربست (مازندران، کجور)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه سنتی ماسو1، خانه دربست (مازندران، کجور)

مازندران , کجور , اسلام آباد

اقامتگاه بوم گردی

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 610,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)

مازندران , شیرود , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 630,000
آخر هفته: 740,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
ویلای سه خوابه، با استخر سرپوشیده (تنکابن)
ویلای سه خوابه، با استخر سرپوشیده (تنکابن)
ویلای سه خوابه، با استخر سرپوشیده (تنکابن)
ویلای سه خوابه، با استخر سرپوشیده (تنکابن)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای سه خوابه، با استخر سرپوشیده (تنکابن)

مازندران , تنکابن , جنب پل...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,750,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی، چشم انداز (رئیس کلا، بابل)
کلبه چوبی، چشم انداز (رئیس کلا، بابل)
کلبه چوبی، چشم انداز (رئیس کلا، بابل)
کلبه چوبی، چشم انداز (رئیس کلا، بابل)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی، چشم انداز (رئیس کلا، بابل)

مازندران , بابل , رئیس کلا

کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 610,000
تعطیلات: 770,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)

مازندران , آلاشت , آلاشت

کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 620,000
آخر هفته: 990,000
تعطیلات: 1,320,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , بابل...

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,710,000
تعطیلات: 1,820,000
تومان
جزئیات
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , توریستی

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,420,000
تومان
جزئیات
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , توریستی

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 1,930,000
تعطیلات: 2,200,000
تومان
جزئیات
سوئیت 60 متری آفتاب (بهشهر)
سوئیت 60 متری آفتاب (بهشهر)
سوئیت 60 متری آفتاب (بهشهر)
سوئیت 60 متری آفتاب (بهشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت 60 متری آفتاب (بهشهر)

مازندران , بهشهر , علی تپه

سوییت

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 280,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس استخردار جبلی (قائمشهر)
ویلای دوبلکس استخردار جبلی (قائمشهر)
ویلای دوبلکس استخردار جبلی (قائمشهر)
ویلای دوبلکس استخردار جبلی (قائمشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس استخردار جبلی (قائمشهر)

مازندران , قایم شهر , وسطی...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,430,000
آخر هفته: 1,980,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
جزئیات
خانه باغ امیری (قائمشهر)
خانه باغ امیری (قائمشهر)
خانه باغ امیری (قائمشهر)
خانه باغ امیری (قائمشهر)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه باغ امیری (قائمشهر)

مازندران , قایم شهر , جاده...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 330,000
آخر هفته: 360,000
تعطیلات: 390,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار روشانا (محمودآباد)
ویلا استخردار روشانا (محمودآباد)
ویلا استخردار روشانا (محمودآباد)
ویلا استخردار روشانا (محمودآباد)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار روشانا (محمودآباد)

مازندران , محمودآباد ,...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,650,000
آخر هفته: 2,420,000
تعطیلات: 2,750,000
تومان
جزئیات
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)

مازندران , ساری , سیدمحله

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 390,000
آخر هفته: 440,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای ساحلی استخردار محمد (سرخرود)
ویلای ساحلی استخردار محمد (سرخرود)
ویلای ساحلی استخردار محمد (سرخرود)
ویلای ساحلی استخردار محمد (سرخرود)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی استخردار محمد (سرخرود)

مازندران , سرخرود , روستای...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,980,000
آخر هفته: 2,750,000
تعطیلات: 3,300,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار یاس (چالوس)
ویلا استخردار یاس (چالوس)
ویلا استخردار یاس (چالوس)
ویلا استخردار یاس (چالوس)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار یاس (چالوس)

مازندران , چالوس , کمربندی...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 3,080,000
آخر هفته: 3,850,000
تعطیلات: 3,850,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس، با استخر و جکوزی (محمود آباد)
ویلای دوبلکس، با استخر و جکوزی (محمود آباد)
ویلای دوبلکس، با استخر و جکوزی (محمود آباد)
ویلای دوبلکس، با استخر و جکوزی (محمود آباد)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس، با استخر و جکوزی (محمود آباد)

مازندران , محمودآباد ,...

ویلا

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 2,200,000
آخر هفته: 3,300,000
تعطیلات: 4,400,000
تومان
جزئیات