اقامتگاه های مرتبط

نتایج: 28


تاریخ رفت
تاریخ برگشت

براساس امکانات اقامتگاه

براساس تعداد اتاق اقامتگاه

براساس حداکثر ظرفیت اقامتگاه

براساس قیمت پایه اقامتگاه

سایر موارد

اجاره ویلا و اقامتگاه با محیط روستایی در استان مازندران

سوئیت روستایی ارزان قیمت (مازندران، جویبار)
سوئیت روستایی ارزان قیمت (مازندران، جویبار)
سوئیت روستایی ارزان قیمت (مازندران، جویبار)
سوئیت روستایی ارزان قیمت (مازندران، جویبار)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت روستایی ارزان قیمت (مازندران، جویبار)

مازندران , جویبار , زرین کلا

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 450,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
سوئیت مبله آفتاب، 60 متر بنا (بهشهر)
سوئیت مبله آفتاب، 60 متر بنا (بهشهر)
سوئیت مبله آفتاب، 60 متر بنا (بهشهر)
سوئیت مبله آفتاب، 60 متر بنا (بهشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت مبله آفتاب، 60 متر بنا (بهشهر)

مازندران , بهشهر , علی تپه

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 300,000
تومان
جزئیات
سوئیت نقلی آفتاب، 40 متر بنا (بهشهر)
سوئیت نقلی آفتاب، 40 متر بنا (بهشهر)
سوئیت نقلی آفتاب، 40 متر بنا (بهشهر)
سوئیت نقلی آفتاب، 40 متر بنا (بهشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت نقلی آفتاب، 40 متر بنا (بهشهر)

مازندران , بهشهر , علی تپه

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 200,000
آخر هفته: 200,000
تعطیلات: 200,000
تومان
جزئیات
سوئیت روستایی دوخوابه (زرین کلا جویبار)
سوئیت روستایی دوخوابه (زرین کلا جویبار)
سوئیت روستایی دوخوابه (زرین کلا جویبار)
سوئیت روستایی دوخوابه (زرین کلا جویبار)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

سوئیت روستایی دوخوابه (زرین کلا جویبار)

مازندران , جویبار , زرین کلا...

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

میهمان دوست

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)
ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)

17 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای میریان، در جاده دریا (ساری)

مازندران , ساری , سیدمحله

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 350,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
خانه روستایی کیجاسرا (رامسر، دالخانی)
خانه روستایی کیجاسرا (رامسر، دالخانی)
خانه روستایی کیجاسرا (رامسر، دالخانی)
خانه روستایی کیجاسرا (رامسر، دالخانی)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه روستایی کیجاسرا (رامسر، دالخانی)

مازندران , رامسر , دالخانی

بوم گردی (اتاق با سرویس...

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 300,000
تعطیلات: 300,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس مرتضی، با ویوی سد و جنگل (بهشهر)
ویلای دوبلکس مرتضی، با ویوی سد و جنگل (بهشهر)
ویلای دوبلکس مرتضی، با ویوی سد و جنگل (بهشهر)
ویلای دوبلکس مرتضی، با ویوی سد و جنگل (بهشهر)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس مرتضی، با ویوی سد و جنگل (بهشهر)

مازندران , بهشهر , روستای...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 700,000
آخر هفته: 800,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)
ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا باغ ارزان علیرضا (تنکابن)

مازندران , تنکابن , لزربن

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس جبلی (قائمشهر)
ویلای دوبلکس جبلی (قائمشهر)
ویلای دوبلکس جبلی (قائمشهر)
ویلای دوبلکس جبلی (قائمشهر)

7 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس جبلی (قائمشهر)

مازندران , قایم شهر , وسطی...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 950,000
تعطیلات: 950,000
تومان
جزئیات
خانه ای در بهشت (نشتارود)
خانه ای در بهشت (نشتارود)
خانه ای در بهشت (نشتارود)
خانه ای در بهشت (نشتارود)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ای در بهشت (نشتارود)

مازندران , نشتارود ,...

خانه سنتی با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 0 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 500,000
تعطیلات: 500,000
تومان
جزئیات
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)
ویلای دربست یاس (چالوس)

18 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربست یاس (چالوس)

مازندران , چالوس , روستای...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 990,000
آخر هفته: 1,300,000
تعطیلات: 2,000,000
تومان
جزئیات
ویلای استخردار ثنا، با آبگرم و جکوزی (محمود آباد، اسکنده)
ویلای استخردار ثنا، با آبگرم و جکوزی (محمود آباد، اسکنده)
ویلای استخردار ثنا، با آبگرم و جکوزی (محمود آباد، اسکنده)
ویلای استخردار ثنا، با آبگرم و جکوزی (محمود آباد، اسکنده)

15 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای استخردار ثنا، با آبگرم و جکوزی (محمود آباد، اسکنده)

مازندران , محمودآباد ,...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,500,000
آخر هفته: 2,000,000
تعطیلات: 2,300,000
تومان
جزئیات
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)
ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دلنواز هزارون (قائمشهر، شیرگاه)

مازندران , قایم شهر , روستای...

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 600,000
تعطیلات: 750,000
تومان
جزئیات
خانه سنتی ماسو (مازندران، کجور)
خانه سنتی ماسو (مازندران، کجور)
خانه سنتی ماسو (مازندران، کجور)
خانه سنتی ماسو (مازندران، کجور)

14 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه سنتی ماسو (مازندران، کجور)

مازندران , کجور , اسلام آباد

خانه سنتی با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 450,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 550,000
تومان
جزئیات
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)
خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)

11 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه مسافر دربستی رونا (شیرود)

مازندران , شیرود , روستای...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 575,000
آخر هفته: 675,000
تعطیلات: 675,000
تومان
جزئیات
ویلای دربستی سه خوابه استخردار (تنکابن)
ویلای دربستی سه خوابه استخردار (تنکابن)
ویلای دربستی سه خوابه استخردار (تنکابن)
ویلای دربستی سه خوابه استخردار (تنکابن)

8 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربستی سه خوابه استخردار (تنکابن)

مازندران , تنکابن , جنب پل...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 3 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,800,000
آخر هفته: 2,500,000
تعطیلات: 3,500,000
تومان
جزئیات
ویلای ساحلی با استخر و جکوزی (سرخرود)
ویلای ساحلی با استخر و جکوزی (سرخرود)
ویلای ساحلی با استخر و جکوزی (سرخرود)
ویلای ساحلی با استخر و جکوزی (سرخرود)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای ساحلی با استخر و جکوزی (سرخرود)

مازندران , سرخرود , روستای...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 2,200,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
تست 2
تست 2
تست 2
تست 2

19 عکس در صفحه اقامتگاه

تست 2

مازندران , ساری , تست 2

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 10 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 10,000
آخر هفته: 16,000
تعطیلات: 20,000
تومان
جزئیات
کلبه چشم انداز، دوطبقه دربست (مرزیکلا بابل)
کلبه چشم انداز، دوطبقه دربست (مرزیکلا بابل)
کلبه چشم انداز، دوطبقه دربست (مرزیکلا بابل)
کلبه چشم انداز، دوطبقه دربست (مرزیکلا بابل)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چشم انداز، دوطبقه دربست (مرزیکلا بابل)

مازندران , بابل , رئیس کلا

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 350,000
آخر هفته: 400,000
تعطیلات: 450,000
تومان
جزئیات
ویلای دربست، در اقامتگاه خانه مسافر رونا (تنکابن)
ویلای دربست، در اقامتگاه خانه مسافر رونا (تنکابن)
ویلای دربست، در اقامتگاه خانه مسافر رونا (تنکابن)
ویلای دربست، در اقامتگاه خانه مسافر رونا (تنکابن)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دربست، در اقامتگاه خانه مسافر رونا (تنکابن)

مازندران , تنکابن , چالکش

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 550,000
تعطیلات: 600,000
تومان
جزئیات
خانه ویلایی دربست، جاده نظامی (قائمشهر)
خانه ویلایی دربست، جاده نظامی (قائمشهر)
خانه ویلایی دربست، جاده نظامی (قائمشهر)
خانه ویلایی دربست، جاده نظامی (قائمشهر)

9 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه ویلایی دربست، جاده نظامی (قائمشهر)

مازندران , قایم شهر ,...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 500,000
آخر هفته: 600,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)
کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)

13 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی گل بانو (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , بابل...

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 1 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 850,000
آخر هفته: 1,000,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
خانه باغ امیری (قائمشهر)
خانه باغ امیری (قائمشهر)
خانه باغ امیری (قائمشهر)
خانه باغ امیری (قائمشهر)

10 عکس در صفحه اقامتگاه

خانه باغ امیری (قائمشهر)

مازندران , قایم شهر , جاده...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 300,000
آخر هفته: 330,000
تعطیلات: 350,000
تومان
جزئیات
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گل بانو، طبقه دوم (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , توریستی

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,200,000
آخر هفته: 1,400,000
تعطیلات: 1,500,000
تومان
جزئیات
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)
ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای گل بانو، طبقه اول (شیرگاه)

مازندران , شیرگاه , توریستی

ویلا با حیاط مشترک

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,000,000
آخر هفته: 1,200,000
تعطیلات: 1,200,000
تومان
جزئیات
ویلای دوبلکس، با استخر و وان جکوزی (محمود آباد)
ویلای دوبلکس، با استخر و وان جکوزی (محمود آباد)
ویلای دوبلکس، با استخر و وان جکوزی (محمود آباد)
ویلای دوبلکس، با استخر و وان جکوزی (محمود آباد)

12 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلای دوبلکس، با استخر و وان جکوزی (محمود آباد)

مازندران , محمودآباد ,...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,350,000
آخر هفته: 2,400,000
تعطیلات: 2,500,000
تومان
جزئیات
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)
کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)

20 عکس در صفحه اقامتگاه

کلبه چوبی جنگلی شوکا (آلاشت سوادکوه)

مازندران , آلاشت , آلاشت

سوییت، کلبه

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 600,000
آخر هفته: 700,000
تعطیلات: 700,000
تومان
جزئیات
ویلا استخردار (چالوس)
ویلا استخردار (چالوس)
ویلا استخردار (چالوس)
ویلا استخردار (چالوس)

6 عکس در صفحه اقامتگاه

ویلا استخردار (چالوس)

مازندران , چالوس , کمربندی...

ویلا با حیاط دربست

روستایی

تعداد اتاق : 2 خوابه

امتیاز (1 نظر)


وسط هفته: 1,300,000
آخر هفته: 1,600,000
تعطیلات: 1,600,000
تومان
جزئیات