آشنایی با یخچال سنتی زواره

آشنایی با یخچال سنتی زواره

فضای داخل یخچال سنتی زواره بسیار مرتفع بوده و از زیبایی بسیار زیادی برخوردار می باشد.

یخچال سنتی زواره یکی دیگر از بناهای تاریخی و کهن این شهر زیبا است که مصالح به کار رفته در ساخت آن عمدتا گل و خشت می باشند. این یخچال سنتی به شکل مخروطی بوده و دیواره های بسیار ضخیمی دارد. دایره ها در بخش های پایینی آن بزرگ بوده و هر چه به سمت بالا می رود کوچک تر می شود و در نقطه ای در راس بسته شده است.

 

فضای داخل یخچال سنتی زواره بسیار مرتفع بوده و از زیبایی بسیار زیادی برخوردار می باشد. مغاکی از سنگ چین به عمق 4 متر اطراف آن را با حاشیه ای 1 متری در بر گرفته که محل تردد است. پله های سنگی در نقطه ای از سنگ چین، دایره ها را بریده و به کف یخچال که مخزن یخ است راه پیدا می کند. این یخچال مخروطی، دارای دو درگاه به شکل نعل در مقابل یکدیگر است که 2 قطعه زمین در مجاور درگاه ها گسترده شده است. هم اکنون این دو قطعه زمین به صورت مسطح آسفالت شده اند.

 

در قدیم در فصل زمستان به ویژه شب های یخبندان، آب را در این دو قطعه زمین جاری می کرده اند. در سرمای شب های زمستانی، آب به صورت توده یخی عظیم در می آمد. در پایان فصل یخبندان، یخ ها را با تبر شکسته و در داخل مخزن یخچال انباشته کرده و درگاه ها را مسدود می کردند. در فصل تابستان به ویژه تیر و مرداد، روزنه ای از درب ها را باز کرده و یخ را میان مردم توزیع می کرده اند. در وسط یخچال چاهی دیده می شود که سرپوشیده است و احتمال می رود که برای آب جاری از یخ ها بوده است. این یخچال سنتی امروزه دیگر کاربرد قدیم را نداشته تبدیل به یک جاذبه توریستی شده که نظر بسیاری از گردشگران را به سمت خود جلب می کند.مطالب مشابه