خانه تاریخی پیرنیا در نائین (موزه مردم شناسی کویر)

خانه تاریخی پیرنیا در نائین (موزه مردم شناسی کویر)

خانه پیرنیا از مجموعه خانه های متعددی تشکیل می شده است که هر کدام کاربردی متفاوت داشته اند. اشیاء موزه پیرنیا شامل وسایل کشاورزی، ادوات و وسایل نظامی، پوشاک، صنایع دستی و... می باشد.

خانه تاریخی پیرنیا در روزگاران قدیم به ‌عنوان خانه حاکم نائین مورد استفاده بوده، و بعد از آن شخصی به نام قاضی نورالهدی در این خانه زندگی می کرده است.در دوره قاجار نیز این خانه به خاندان پیرنیا رسیده است. شخصی به نام میرزا احمد خان پیرنیا (حاکم نائین) در همین خانه زندگی کرده است. مهم ترین ویژگی هنری خانه تاریخی پیرنیا نقاشی های دیواری و گچ بری های بسیار زیبای آن در ایوان شاه نشین، اتاق تشریفات، و اتاق مخصوص حاکم است. خانه پیرنیا یکی از یادگار های ارزشمند معماری دوران صفویه و نمونه شاخصی از خانه های سنتی نائین است. این بنا که الگوی مهم معماری و هنری خانه های تاریخی در منطقه کویر میباشد، از اجزاء مختلفی از جمله ورودی، دالان های متعدد، هشتی، غلام گردش، ایوان شاه نشین، اتاق نشیمن، گودال باغچه، باغ و بخش های مختلف دیگر تشکیل شده است.

 

خانه پیرنیا از مجموعه خانه های متعددی تشکیل می شده است که هر کدام کاربردی متفاوت داشته اند. اشیاء موزه پیرنیا شامل وسایل کشاورزی، ادوات و وسایل نظامی، پوشاک، صنایع دستی، هنر های سنتی و نشان دهنده آداب و رسوم و اعتقادات مردمان بومی منطقه است. فضاهای اصیل این خانه، بیانگر سکونت مردمی است که از قدیم اهل فضل و هنر بوده اند.

 

خانه تاریخی پیرنیا در سال 1349 توسط اداره فرهنگ و هنر خریداری و پس از انجام مرمت های مورد نیاز، در اسفند ماه سال 1373 به موزه مردم شناسی کویر نائین تبدیل شد. در این موزه، بازدیدکنندگان با تماشای لوازم و وسایلی که در بخش های مختلف فضاهای خانه و ویترین ها قرار گرفته، با فرهنگ مردمان کویر آشنا می شوند. ترکیب تزئینات معماری، گچ بری و نقاشی ها، زیبایی غیرقابل وصفی را پدید آورده است. از دیگر تزئینات این بنا می توان به تزئینات معماری کاربندی ها، یزدی بندی ها، و رسمی بندی ها اشاره نمود. در نقاشی های موجود در قسمت های مختلف این بنا، نقش های گیاهی، هندسی، گل و مرغ، اژدها، و حیوانات مختلف را مشاهده می کنیم.مطالب مشابه