آشنایی با خانه تاریخی امامی نائین

آشنایی با خانه تاریخی امامی نائین

ورودی اصلی خانه تاریخی امامی، در قسمت جنوب شرقی بوده است که بعد از آن هشتی کوچکی قرار دارد. بعد از هشتی و عبور از دالانی کوچک، به داخل حیاط می رسیم.

خانه تاریخی امامی نائین از مهم ترین خانه های تاریخی شهر نائین محسوب می شود که در محله تاریخی کلوان (که یکی از محل های تاریخی شهر نائین میباشد) واقع شده است. بنای اولیه خانه تاریخی امامی نائین متعلق به دوران صفویه می باشد که البته در دوره های بعدی، یعنی دوره قاجار، تغییراتی را در فضاها و معماری آن انجام داده اند. این تغییرات شامل فضاهای جنوبی بوده که کاملا تغییر پیدا کرده و سه دری های موجود آن در دوره قاجار به این خانه اضافه شده اند. این خانه در قدیم از چندین خانه مجزا تشکیل می شده و در دوره قاجار به عنوان خانه امام جمعه شهر نائین (یعنی خاندان امامی ها) در نظر گرفته شده بود. خانه تاریخی امامی شامل فضاهای ورودی، هشتی، پنج دری ها، حیاط، سه دری ها، تالار تشریفات، زیرزمین ها، بادگیر، ایوان بلند، محل تدریس، و همچنین قنات می باشد.

 

ورودی اصلی این بنا در قسمت جنوب شرقی بوده است که بعد از آن هشتی کوچکی قرار دارد، بعد از هشتی و عبور از دالان کوچکی، به داخل حیاط می رسیم. شکل کلی بنا به صورت حیاط مرکزی بوده که فضاهای معماری شامل پنج دری ها، سه دری ها، ایوان، و فضاهای دیگر در اطراف آن ساخته شده است. ایوان در قسمت شمال حیاط قرار گرفته و در انتهای آن بادگیری قرار داشته، که به وسیله درب ارسی از ایوان جدا می شده است.

 

یک اتاق در طبقه دوم در قسمت شمال شرقی ساختمان قرار داشته که قسمتی از آن روی ساباط جنب خانه و داخل کوچه قرار گرفته است. (ساباط یک طراحی شبیه دالان در معماری قدیم بود که دو طرف کوچه را به هم متصل میکرد) این اتاق محل تدریس امام جمعه و به عنوان مَدرس محسوب می شده است . در دو قسمت شرق و غرب بنا و درست در زیر پنج دری ها، دو زیر زمین قرار دارد.مطالب مشابه