زیارتی در امامزاده هفده تن گلپایگان

زیارتی در امامزاده هفده تن گلپایگان

امامزاده هفده‌تن، چهار درب و سه سرای زیبا و با شکوه دارد که در اطراف آن کتیبه زیبایی به خط غیاث الدین علی جوهری شیرازی نوشته شده است.

امازاده هفده تن از جاذبه های گردشگری گلپایگان است که از ابنیه قرن یازدهم هجری بوده و در زمان شاه عباس اول صفوی بنا شده است و همچنین شایان ذکر میباشد که به ثبت ملی نیز رسیده است. بر طبق کتیبه ای که در این بقعه موجود است، امامزاده هفده تن گلپایگان در سال 1032 هجری قمری بنا شده است. بر روی بنای هشت گوش گنبد کاشی کاری بسیار زیبایی به چشم می خورد که از نظر ساختمانی و تزئین کاشیکاری بسیار جذاب و زیبا است. در وسط حیاط امامزاده هفده تن، دم در ورودی، کتیبه کاشی معرق نفیسی به چشم می خورد و جلوی در، چوب منبت کاری شده زیبایی نصب شده است که کار استاد عبدالحسین، یعنی پدر استاد علی آقا معظمی می باشد. بر روی این چوب، آیات قرآن و گل بوته به شکل پنجره طراحی شده و از این حیث یکی از شاهکارهای منحصر به فرد دوران قدیم محسوب می شود.

 

در داخل حرم، دور گنبد، کتیبه منظوم ارسی مفصلی درباره شاه عباس اول صفوی وجود دارد. امامزاده هفده‌تن چهار درب و سه سرای زیبا و با شکوه دارد که در اطراف آن کتیبه زیبایی به خط غیاث الدین علی جوهری شیرازی نوشته شده است. این بقعه از جمله کارهای بسیار زیبای معماری دوران پادشاهی صفویه میباشد که به دستور سردار امامقلی خان ساخته شده است و دارای کاشیکاری معرق و منقوش و دارای کتیبه به خط کوفی می باشد.

 

امامزاده هفده تن دارای موقوفات مهمی در زمان امامقلی خان، یعنی پسر الله وردی خان، میباشد. امامقلی خان سردار معروف شاه عباس بود که لقب امیرالامرائی و قوللر آغاسی داشت و سالیان درازی حاکم فارس و لارستان و جزایر جنوبی ایران بود. او توانست پرتغالی های اشغالگر را از جزیره ایرانی هرمز بیرون کند. این امامزاده وقف نامه مفصلی داشته و امروز فقط وقف نامه معروف به خدیجه خانم در دست است که با خطی بسیار زیبا نوشته شده و رقبات زیادی را وقف امامزادگان کرده و حتی متولی آنرا تعیین کرده است. همچنین شایان ذکر است منبت کاری جلوی در ورودی هفده تن، کار استاد عبدالحسین معظمی است.مطالب مشابه


اقامتگاه های قابل اجاره در این منطقه

نمایش بیشتر
باغ سنگی کمپینگ صمد (گلپایگان)
باغ سنگی کمپینگ صمد (گلپایگان)

اصفهان، کوچری

امتیاز اقامتگاه (1 نظر)


300,000 تومان برای هر شب

جزئیات