آشنایی با آسیاب آبی ریگاره نائین

آشنایی با آسیاب آبی ریگاره نائین

برای ایجاد و احداث آسیاب آبی ریگاره، علم و تجربه بسیار زیاد و صبر و تحمل و همچنین پشتكار فراوانی نیاز بوده، به صورتی که مطالعات متعددی در خصوص فاصله ورودی و قنات، شیب زمین، انتخاب محل، استحكام خاک، و قدرت آب درآن زمان انجام شده است.

آسیاب آبی ریگاره که در شهر نائین استان اصفهان واقع شده است، از شاهکار های هنری و معماری این شهرستان میباشد که پس از سال ها مدفون بودن در دل خاک، نهایتا توسط اداره میراث فرهنگی نائین و همچنین مردم محلی و کارشناسان، از دل خاک به بیرون کشیده شد و نمایان شد. این آسیاب با تکنیک مدرن آن زمان و با وسعت بسیار زیاد (به طول حداقل نود متر و عمق بیست و پنج متر) در دل خاک حفر و ایجاد شده است. سنگهای بزرگ این آسیاب به شکل جالبی بوسیله آب قنات بسیار قدیمی كیخسرو در عمق هجده متری در زیر زمین به طرف تنوره آسیاب هدایت و با فشار زیاد بر روی چرخ های آسیاب فرو ریخته و آن را به حركت در می آورده.

 

بخش ورودی اصلی آسیاب آبی ریگاره در عمق سه متری ایجاد شده است. در زیر زمین پس از عبور از دالانی بزرگ به طول شصت متر با شیب بسیار تند، به مركز اصلی و محل اصلی آسیاب خواهیم رسید. این دالان با ارتفاع متغیر دو الی چهار متر و با شیب بسیار تند به شکل بسیار جالبی حفر شده است. در محوطه اصلی آسیاب در عمق بیست و پنج متری، فضاهای متعددی از جمله اتاقها و محل اسطبل و محل قرار گرفتن سنگهای آسیاب و تنوره قابل مشاهده است. دراین قسمت سكوهائی جهت قرار دادن كیسه های گندم و آرد تعبیه شده و بوسیله احشام از جمله اسب و الاغ و حتی شتر، بارها و گندمها حمل می شده است. بر اساس گفته های بومیان این منطقه، این آسیاب در زمان كیخسرو ساخته شده و بیش از دو هزار سال قدمت دارد.

 

می توان گفت که برای ایجاد و احداث این آسیاب علم و تجربه بسیار زیاد و صبر و تحمل و همچنین پشتكار فراوانی نیاز بوده، به صورتی که مطالعات متعددی در خصوص فاصله ورودی و قنات، شیب زمین، انتخاب محل، استحكام خاک، و همچنین قدرت آب در آن زمان انجام شده بود. آسیاب آبی ریگاره نائین در زمان خودش با طراحی دقیق و كاملا علمی احداث و ایجاد گردیده و امروزه نیز تبدیل به جاذبه ای گردشگری شده است.مطالب مشابه