معرفی دهکده سنگی ویند کلخوران و راهنمای بازدید از آن

معرفی دهکده سنگی ویند کلخوران و راهنمای بازدید از آن

دهکده سنگی و زیرزمینی ویند کلخوران یک شاهکار معماری بوده و نوع کنده کاری هایی که در آن صورت گرفته کم نظیر هستند. نام مناطقی که خانه های سنگی بر روی آنها قرار دارند تپه چله خانه، قره قیه و مسجد یری هستند. اشیا و سفال های درون این خانه ها هرکدام مربوط به دوره ی مختلفی میباشند که نشان میدهد استفاده زیادی از این خانه ها در طول تاریخ میشده.

دهکده سنگی ویند کلخوران، یک دهکده ی سنگی واقع شده در سرعین اردبیل است که متشکل از خانه های سنگی جدا از هم بوده و اغلب آن ها زیر تپه ی چله خانه قرار دارند. ویند کلخوران در پنج کیلومتری جنوب و جنوب غربی سرعین، و در نزدیکی جاده اردبیل به نیر قرار گرفته است. در دو کیلومتری ویند کلخوران یک تپه رسوبی بلند وجود دارد که بخش جنوبی آن از فرسایش رودخانه بالیقلو به شکل یک دیوار بلند در آمده است.

 

 

در ارتفاع پنجاه متری از سطح رودخانه، یک دخمه سنگی یا ورودی و اتاقک بسیار زیبا ساخته شده که حروف کنده کاری شده ای نیز در آن به چشم میخورند. چهل دخمه بر روی کوه قرار دارند که در گذشته مورد استفاده روستاییان به عنوان انبار بوده اند، اما امروزه تخلیه شده و تبدیل به محیط های حفاظت شده گردیده اند.

 

 

داخل دخمه، فضایى است که به شکل هرم مثلث ناقص است، در ضلع غربى دخمه تصویرى بر سنگ کنده کاری شده است که شبیه به یک مثلث است و در داخل آن مثلث کوچک‌ تری نیز کنده شده است.

 

 

دهکده سنگی و زیرزمینی ویند کلخوران یک شاهکار معماری بوده و نوع کنده کاری هایی که در آن صورت گرفته کم نظیر هستند. نام مناطقی که خانه های سنگی بر روی آنها قرار دارند تپه چله خانه، قره قیه و مسجد یری هستند. اشیا و سفال های درون این خانه ها هرکدام مربوط به دوره ی مختلفی میباشند که نشان میدهد استفاده زیادی از این خانه ها در طول تاریخ میشده. سفال های مربوط به دوره ی اشکانی، قوس های جناغی مربوط به دوره ی ساسانیان، و همچنین علائمی از دوران اسلامی مانند تیموری، صفوی و سلجوقی در این منطقه به چشم میخورد.

 

 

اکثر خانه های سنگی زیر تپه چله خانه قرار دارند که متاسفانه امروزه سقف بسیاری از آنها فرو ریخته و با پر شدن فضای داخلی امکان بازدید از آنها وجود ندارد. البته تعداد زیادی از آنها نیز هنوز سالم هستند. اکثر این خانه ها مربعی، مستطیلی و بیضی شکل هستند و انواع اتاق ها، راهرو ها و مجتمع ها نیز در آنها وجود دارند. سقف ها نیز هلالی شکل هستند. همچنین قوس های جناغی، طاقچه ها، جاچراغی ها، جای رخت خواب، و... نیز در این خانه ها به چشم میخورد.

 


دهکده قدیمی و تاریخی ویند کلخوران به خاطر تعداد خانه های سنگی متنوع و مختلفی که دارد، همچنین اهمیت آن از لحاظ تاریخی، باستانی و گردشگری، باعث شده یکی از جاذبه های گردشگری و تفریحی سرعین باشد.

 مطالب مشابه