راهنمای سفر به پل نادری (شام اسبی) اردبیل

راهنمای سفر به پل نادری (شام اسبی) اردبیل

پل نادری و یا همان شام اسبی در دوره ی پهلوی دوم به منظور برقرار کردن ارتباط بین اردبیل و تبریز بنا شد و شامل چهار دهانه با پایه های سنگی و قوس های نیم دایره کامل و همچنتین موج شکنهایی به صورت منهنی است. پل نادری پلی چهار چشمه با پایه ها و نمای سنگی و طاق های آجری است.

پل نادری و یا شام اسبی، یکی از پل های تاریخی استان اردبیل است. از آنجایی که این پل در جوار روستای شام اسبی قرار دارد، از آن به عنوان پل شام اسبی نیز یاد میشود. این پل دارای پایه ها و نمای سنگی و طاق های آجری بوده و چهار دهنه نیز دارد. از این پل در روزگار قدیم برای ارتباط بین شهر های اردبیل و تبریز استفاده میشده و امروزه تبدیل به یکی از جاذبه های گردشگری استان اردبیل شده است.

 

 

پل نادری با طول 49 متر و همچنین 6.2 متر عرض و ارتفاع 8.2 متری، دارای چهار چشمه طاق بزرگ آجری است که اندازه های مختلفی نیز دارند. در نمای ظاهری پل نادری از سنگهای حجاری شده استفاده شده و این سنگ ها به روش لانه زنبوری در کنار هم قرار گرفته ند. بر روی پایه ها نیز موج شکن هایی مشاهده میشوند. این پل در ابتدای ورودی شرقی شهر اردبیل بر روی رودخانه بالیقلی چای بنا شده است و یک بار نیز در تاریخ 1374 مورد مرمت قرار گرفته است.

 

 

پل نادری و یا همان شام اسبی در دوره ی پهلوی دوم به منظور برقرار کردن ارتباط بین اردبیل و تبریز بنا شد و شامل چهار دهانه با پایه های سنگی و قوس های نیم دایره کامل و همچنین موج شکن هایی به صورت منحنی است. پل نادری پلی چهار چشمه با پایه ها و نمای سنگی و طاق های آجری میباشد.

 


تپه ای تاریخی نیز در نزدیکی پل نادری و در کنار رودخانه بالیقلو (بالیقلی) وجود دارد و نزدیک به دروازه قدیمی اردبیل به سراب است. این تپه دژ نگهبانی ورودی شهر از سمت غرب بوده است.

 

 

 مطالب مشابه