آشنایی با موزه باستان شناسی اردبیل + راهنمای بازدید

آشنایی با موزه باستان شناسی اردبیل + راهنمای بازدید

در موزه باستان شناسی اردبیل آثار بسیار متنوعی از دوره های مختلف نظیر پیش از اسلام و پس از اسلام در معرض نمایش گذاشته شده اند. اشیاء تاریخی و فرهنگی موزه باستان شناسی اردبیل با در نظر گرفتن قدمت و جنس آنها، سیر تحول تاریخ فرهنگ اردبیل را در دوره های مختلف تاریخی نشان می دهد.

موزه باستان شناسی اردبیل از زیباترین و مجهزترین موره های تخصصی کشور از نظر معماری و فضاهای نمایشی محسوب میشود. در این موزه قدیمی ترین و تاریخی ترین آثار منطقه نگهداری میشوند که به گفته کارشناسان روایتگر تاریخ و تمدنی یک میلیون ساله هستند. موزه باستان شناسی اردبیل در سال 1387 در مساحتی 1700 متری در دو طبقه و در بافت تاریخی و مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی راه اندازی و تجهیز شد.

 

 

از مهم ترین بخش های موزه باستان شناسی اردبیل میتوان به سایت باستان شناسی "قلعه بوینی یوغون" روستای کور عباسلو نیر اشاره کرد. ساختمان موزه باستان شناسی بخشی از فضای پیرامون مجموعه تاریخی و فرهنگی شیخ صفی الدین اردبیلی را در برگرفته و آثار آن نمایانگر بخشی از فعالیت های تمدنی انسان در استان اردبیل به حساب میاید.

 

 

در این موزه آثار بسیار متنوعی از دوره های مختلف نظیر پیش از اسلام و پس از اسلام در معرض نمایش گذاشته شده اند. اشیاء تاریخی و فرهنگی موزه باستان شناسی اردبیل با در نظر گرفتن قدمت و جنس آنها، سیر تحول تاریخ فرهنگ اردبیل را در دوره های مختلف تاریخی نشان می دهد. در ویترین های به نمایش گذاشته شده طبقه اول و زیرزمین، سفالینه های متنوع ساده و منقوش دوره های مختلف تاریخی و اسلامی، ظروف خاکستری رنگ، سفال های منقوش سبک اردبیلی (متعلق به عصر هخامنشی و اشکانی) و تعدادی ریتون (ظروفی زرین یا آهنین) مربوط به هزاره اول قبل از میلاد به نمایش گذاشته شده اند.

 

 

اشیاء شیشه ای و فلزی از دیگر آثار ارزشمند نگهداری شده در موزه باستان شناسی اردبیل است که هنر و تکنیک شیشه گری و فلزکاری این سرزمین را معرفی می نمایند. قدمت این اشیاء به هزاره اول قبل از میلاد تا عصر ساسانی و دوره اسلامی می رسد. در اصل، شاخصه این موزه اشیای شیشه ای آن است که در تعداد و تنوع زیادی هستند. این تعداد شی شیشه ای که به صورت سالم اکتشاف شود، در هیچ موزه ای مشابه نداشته و از این نظر با موزه آبگینه رقابت میکند.

 

 

در موزه باستان شناسی اردبیل در کنار نگهداری اشیاء و اموال تاریخی فرهنگی، يک سايت باستانی و تاريخی نیز طراحی شده که بخشی از تاريخ و تمدن اشکانی منطقه بوينی يوغون شهرستان نير را به نمایش گذاشته است. منطقه ای که مطالعات تاریخ آن را به عصر آهن رسانده و هم اکنون اسکلت یک زن که به شکل جنینی آرمیده، در این سایت به چشم میخورد. این قسمت متعلق به دوره پیش از تاریخ تا شکل گیری اسلام است. توضیح اینکه در ایران باستان و قبل از آیین زرتشت، اگر زمان مرگ فرد قبل از ظهر بود رو به شرق (خورشید)، اگر بعد از ظهر بود رو به غرب، و اگر شب زمان مرگش بود به پشت (رو به ماه) دفن می کردند. بازدید کنندگان در قسمت شرقی طبقه زیرین می توانند این سایت را مشاهده کنند.

 

 مطالب مشابه