معرفی کامل خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی

معرفی کامل خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی

چیزی که این آرامگاه را از نظر هنری بی نظیر کرده است، این است که انواع هنرهای خوشنویسی، گچبری، کاشیکاری، تذهیب، نقره کاری و... در نهایت زیبایی در این بنا به کار رفته اند. در این منطقه تاریخی چند موزه تخصصی نیز وجود دارند. موزه تخصصی باستان شناسی، موزه سنگ و کتابخانه تخصصی بقعه شیخ صفی و موزه چینی ها یا چینی خانه از بخش های مختلف این مکان تاریخی هستند.

مجموعه بقعه شیخ صفی الدین به نام عارف نامدار شیخ صفی الدین اردبیلی جد سلاطین صفویه، در سال 735 هجری قمری به دست فرزند او، یعنی صدرالدین موسی ساخته شد که مجموعه ای از آرامگاه های مشایخ، سلاطین و بزرگان صفوی و فضاهای آیینی و عبادی در اردبیل محسوب میشود. این خانقاه که جزو ده اثر باستانی مهم ایران به شمار می آید پنجم تیر سال 1389 به عنوان یازدهمین اثر ارزشمند تاریخی ایران از سوی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید. منزل و خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی بنیانگذار صفویه در همین مکان واقع شده است.

 

 

چیزی که این آرامگاه را از نظر هنری بی نظیر کرده است، این است که انواع هنرهای خوشنویسی، گچبری، کاشیکاری، تذهیب، نقره کاری و... در نهایت زیبایی در این بنا به کار رفته اند. در این منطقه تاریخی چند موزه تخصصی نیز وجود دارند. موزه تخصصی باستان شناسی، موزه سنگ و کتابخانه تخصصی بقعه شیخ صفی و موزه چینی ها یا چینی خانه از بخش های مختلف این مکان تاریخی هستند.

 

 

ساخت این  مجموعه از اوایل قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم به طول انجامیده است و محلی برای سلوک معنوی به رسم صوفیان بوده. در ساخت این آرامگاه، برای استفاده بهینه از فضای موجود و ایجاد کاربری‌های متنوع نظیر مسجد، مدرسه، کتابخانه، بقعه، آب انبار، بیمارستان، آشپزخانه، دفتر های کار و نانوایی، از فرم‌های معماری سنتی ایران بهره برده شده است. مسیر دسترسی به بقعه شیخ از هفت بخش، به نشانه هفت وادی عرفان تصوف تشکیل شده که با هشت دروازه، به نشانه هشت نگرش تصوف از هم جدا گشته اند.

 

 

در دوران سلطنت شاهان صفوی، نقش و کاربری این مجموعه تغییر کرد و به خاطر وجود بقعه با ارزش موسس سلسه صفویه، به یکی از مهمترین مکان‌های ملی و سیاسی تبدیل شد. شاه اسماعیل، وارث شیخ صفی الدین و رهبر صوفی مسلک خانقاه، اولین شاه سلسله صفویه شد و تشیع را به عنوان دین رسمی کشور اعلام نمود. صفویان در توسعه و تزئین ساختمان آرامگاه جد خود از هیچ هزینه ای دریغ نکرده و آثار هنری بسیاری را ساختند. افراد بسیاری برای زیارت بقعه شیخ صفی الدین به این مجموعه سر میزدند و از قرن چهاردهم تا شانزدهم این مکان، مجموعه‌ای مذهبی بود متشکل از آثار برجسته هنری، تزئیناتی و باستان شناختی و تاریخی.

 

 مطالب مشابه