تجربه قدم زدن در خیابان ناصر خسرو تهران

تجربه قدم زدن در خیابان ناصر خسرو تهران

در سالهای اخیر به منظور احداث مسیر پیاده روی تجاری و گردشگری، کارهایی نظیر تخلیه انبارها و تبدیل خیابان به پیاده رو از سوی شهرداری در خیابان ناصرخسرو انجام شده است.

خیابان ناصر خسرو که از آن به عنوان خیابان ناصریه نیز یاد می شود یکی از کهن ترین خیابان های پایتخت است. این خیابان دارای بنا های تاریخی زیادی نظیر شمس العماره و دارالفنون می باشد. اولین داروخانه و چاپخانه تهران نیز در این خیابان احداث شدند. در حال حاضر این خیابان بورس لوازم پزشکی و تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و کتاب و لوازم التحریر و لوازم دوربین است. خیابان ناصر خسرو در سال 1285 بنا شد و پیش از آن یک خندق بوده و بخشی از ارگ سلطانی محسوب می شده است. پس از ساخت خندق جدید، خندق قدیم را پر کرده و آن را به خیابان تبدیل کردند و به فرمان ناصرالدین شاه نام ناصریه را بر روی آن نهادند. سپس چهار سال بعد سامان دادن به این خیابان بر عهده امین حضور قرار گرفت و او پس از چند سال کوشش خیابان ناصر خسرو را تبدیل به یک خیابان بسیار زیبا کرد. خیابان ناصر خسرو بورس لوازم پزشکی و بهداشتی است.

 

 

شایان ذکر است که خیابان های جذاب زیادی در پایتخت وجود دارند که از بین آنها به خیابان پانزده خرداد و خیابان سی تیر می توان اشاره کرد.

 

در این خیابان مراکز فروش تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی آرایشی، لوازم الکتریکی و وسایل عکاسی بسیاری وجود دارند. این خیابان همچنین در بین مردم به محلی برای عرضه غیرقانونی داروهای کمیاب و قاچاق نیز معروف است. در سالهای اخیر به منظور احداث مسیر پیاده روی تجاری و گردشگری، کارهایی نظیر تخلیه انبارها و تبدیل خیابان به پیاده رو از سوی شهرداری انجام شده است. با ایجاد مسیرهای پیاده گردشگری و تجاری می توان مدت زمان حضور مردم در این نقاط را افزایش داد و زندگی را به این محدوده ها بازگرداند. این در حالی است که آمارها به خوبی نشان دهنده خالی شدن محدوده های مرکزی پایتخت و اشغال آن توسط کارگاه ها و انبارهاست.

 

در خیابان ناصرخسرو و کوچه ها و خیابان های اطرافش لوازم عکاسی، بورس وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی، کتاب فروشی ها، بخصوص کتب مذهبی، مواد صنعتی و شیمیایی، مراکز فروش لوازم بهداشتی و آرایشی و پوشاک پیدا می شود. کوچه مروی و کوچه خدابنده لو نیز که از قدیم در شمار اماکن معروف خرید محسوب می شده اند در مجاورت همین خیابان واقع شده اند، کوچه خدابنده لو بورس تجهیزات پزشکی و لوازم آرایش است و در کوچه مروی بیشتر پوشاک و بخصوص عتیقه جات و اجناس آنتیک به فروش می رسد.

 مطالب مشابه