راهنمای بازدید از حمام تاریخی پیرزرگر اردبیل

راهنمای بازدید از حمام تاریخی پیرزرگر اردبیل

حمام تاریخی پیرزرگر، روبروی مسجد تاریخی این محله قرار دارد و از همین رو به عنوان حمام پیرزرگر شناخته میشود. این حمام دارای دو بخش زنانه و مردانه است. قسمت زنانه حمام به علت تخریب کامل سقف سربینه از بین رفته و غیر قابل استفاده است، اما قسمت مردانه هنوز سالم بوده و دارای کاربری میباشد.

شهرستان اردبیل، در مرکز استان اردبیل قرار داشته و از جنوب به شهر کوثر، از شرق به شهرستان نمین، از جنوب غربی به شهرستان میانه، از شمال به شهرستان مشگین شهر و از غرب نیز به شهرستان نیر محدود میشود و دارای آب و هوایی سرد و خشک میباشد. حداکثر دمای اردبیل در تابستان 35 درجه سلسیوس و کمترین دمای این شهرستان نیز در زمستان به منفی 25 درجه میرسد. سالانه به طور متوسط 380 میلیمتر باران در این شهر میبارد.

 

 

حمام تاریخی پیرزرگر، روبروی مسجد تاریخی این محله قرار دارد و از همین رو به عنوان حمام پیرزرگر شناخته میشود. این حمام دارای دو بخش زنانه و مردانه است. قسمت زنانه حمام به علت تخریب کامل سقف سربینه از بین رفته و دیگر غیر قابل استفاده است و اما قسمت مردانه هنوز سالم بوده و دارای کاربری میباشد.

 

 

حمام تاریخی پیرزرگر نیز مانند سایر حمام های دوره ی قاجار بوده و سربینه در آن از سایر قسمت ها زیبا تر و مجلل تر و دارای تزئینات زیادی است. سلسله فضاهای تشکیل دهنده این حمام به شکلی است که با ورود به هشتی، راهرویی به صورت مورب ما را به فضای سربینه میرساند. از درب دوم که در این هشتی موجود است به فضای دیگری میرسیم که سابق بر این با سربینه مرتبط بوده و اینک به عنوان فضایی مجزا به عنوان انباری مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

سربینه دارای پلان هشت و نیم هشت بوده که با طراحی های بسیار زیبایی به گنبد عرقچین بزرگی میرسد. اطراف این فضا سکو های سنگی نیز تعبیه شده اند. کف این بخش از جنس سنگ میباشد که حوض سنگی هشت ضلعی با چهار بازوی سنگی و با پله هایی که به سکوی رختکن میرسند به آن جلوه ویژه ای بخشیده اند.

 

پس از عبور از بخش سربینه حمام، وارد میان در، در قسمت جنوبی بنا خواهیم شد. دسترسی سربینه به گرمخانه از این بخش میسر است که شامل درب هایی جهت دسترسی به دستشویی و قسمت تنظیف میباشد. در گذشته حوض هایی نیز جهت شستشو در این بخش وجود داشته است.

 

گرمخانه دارای پلانی مستطیلی میباشد که کشیدگی آن در امتداد شرق به غرب است. فضای میانی گرمخانه به صورت مربعی شکل است، که با فاصله کوتاهی به گنبد میرسد. قسمت های جانبی در طرفین این فضا به صورت مستطیل بوده که با گنبد های کوچکتری سقف شده اند. دور تا دور این فضا سکوهایی تعبیه شده اند و در قسمت روبروی ورودی حوض هایی جهت ریزش آب تعبیه گردیده است. در گذشته گرمخانه، از طریق ضلع شرقی با چال حوض مرتبط بوده که این دسترسی هم اکنون دیگر از بین رفته است.

 

گفته میشود که حمام تاریخی پیرزرگر اردبیل در دوره ی قاجار ساخته شده است و این موضوع از نوع معماری و شیوه ساخت این بنا نیز مشخص میباشد.مطالب مشابه