آشنایی با موزه مفاخر دینی اردبیل

آشنایی با موزه مفاخر دینی اردبیل

موزه مفاخر دینی اردبیل در خانه تاریخی میرفتاحی ساخته و راه اندازی گردیده است و در مجموعه ی موزه میتوان نقاشی هایی از مفاخر دینی و علمای بزرگ استان اردبیل همچون آیات عظام احمد مقدس اردبیلی، میرصالح مجتهد انواری، سید مرتضی خلخالی، میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی، و میرزا محسن مجتهد اردبیلی را مشاهده کرد.

خانه میرفتاحی در سال 1250 هجری شمسی و در شهر اردبیل، توسط حاج میرعلی بنا شد. از آنجایی که پس از وی این ساختمان به حاج میرفتاح رسید، نام او بر این خانه قرار داده شد و به همین دلیل این خانه به خانه ی میرفتاحی معروف است. این ساختمان در سال های 1270 تا 1330 هجری شمسی به دبیرستان نظامی اجاره داده شد که یادگار هایی نیز از آن زمان بر روی دیوار های این بنا باقی مانده است. همچنین این خانه اولین دبیرستان دخترانه در دوران رضا شاه پهلوی بوده است.

 

 

این عمارت در دو طبقه همکف و زیرزمین ساخته شده و جزو بنا های درون گرا به حساب میاید. بنای موجود امروزی، دارای عرصه ی 878 متر مربع و اعیان 939 متر مربعی شامل زیرزمین و همکف میباشد که یک هشتی به عنوان مفصل، فضای بیرون و میانسرا را به همدیگر متصل میکند. این ساختمان دارای شبستان های تابستانی و زمستانی میباشد که پله هایی در سه گوشه میانسرا، ورود به این بنا را میسر میسازد.

 

 

شاه نشین در بخش مرکزی با دو اتاق گوشواره کناری در ارتباط است که این اتاق ها نیز در ارتباط با راهرو‌های کناری هستند و پنجره ای چوبی بصورت اورسی با طرح اسلیمی و شیشه های الوان دارد. زیرزمین که کلا در زیر طبقه همکف امتداد دارد به عنوان انباری، مطبخ و طویله کاربری داشته است و از طریق سه ورودی با میانسرا ارتباط دارد.

 

 

موزه مفاخر دینی اردبیل در خانه تاریخی میرفتاحی ساخته و راه اندازی گردیده است و در مجموعه ی موزه میتوان نقاشی هایی از مفاخر دینی و علمای بزرگ استان اردبیل همچون آیات عظام احمد مقدس اردبیلی، میرصالح مجتهد انواری، سید مرتضی خلخالی، میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی، و میرزا محسن مجتهد اردبیلی را مشاهده کرد.

 

 

خانه میرفتاحی که متعلق به دوره ی قاجار است در سال 1381 و تحت شماره ی 6687 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این بنا در حال حاضر تحت تملک میراث فرهنگی استان اردبیل بوده و پس از مرمت به عنوان مرکز مهمانسرا مورد استفاده قرار میگیرد. این بنا در اردبیل، میدان امام حسین، انتهای کوچه ی حسینی واقع شده است.

 

 مطالب مشابه