معرفی مناطق گردشگری بازار کاشان ( 2 مقاله مرتبط یافت شد)

...
سیری در حمام سنتی خان کاشان

درب ورودی حمام خان با سردری بسیار زیبا در مجموعه بازار کاشان قرار گرفته است. کاشی...

...
آشنایی با تیمچه امین الدوله کاشان

در گذشته تیمچه ها نسبت به سایر بخش های بازار ها دارای تزئینات بیشتری بوده اند و در...

  • ...
  • 1