بایگانی مطالب درباره موزه باستان شناسی ( 3 مقاله مرتبط یافت شد)

...
گردشگری در تاریخ و تمدن موزه آذربایجان تبریز

در موزه آذربایجان تبریز بالغ بر ده ها هزار قطعه اشیای ارزشمند تاریخی نگهداری می...

...
تجربه بازدید از باغ فین کاشان

یک بخش بسیار جذاب در باغ فین کاشان، موزه ملی کاشان است. این موزه با عنوان موزه ملی...

...
معرفی کامل خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی

چیزی که این آرامگاه را از نظر هنری بی نظیر کرده است، این است که انواع هنرهای...

  • ...
  • 1