بایگانی مطالب درباره روستای قیرخ بولاغ ( 1 مقاله مرتبط یافت شد)

...
تجربه سفر هیجان انگیز به آبشار کرکری مشگین شهر

ارتفاع آبشار کرکری مشگین شهر بیش از بیست و پنج متر است و آب جاری از چشمه های مختلفی...

  • ...
  • 1