مجوز سازمان گردشگری


بر طبق قانون، سایت ها و شرکت هایی که قصد فعالیت در زمینه رزرو اقامتگاه را دارند باید مجوز بند (ب) از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دریافت کنند، و یا با یک آژانس مسافرتی که چنین مجوزی را دارد قرارداد همکاری ببندند.

سایت بوم گردی نیز در جهت فعالیت قانونی در زمینه رزرو آنلاین اقامتگاه در کشور، طرف قرارداد و همکاری با شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری "همسفر پرواز آسیا" میباشد.

 

 

شرکت "همسفر پرواز آسیا" جزو شرکت های فعال و با سابقه در زمینه گردشگری بوده و سالهاست که مشغول فعالیت در این حوزه میباشد.

این شرکت طبق یک قرارداد مکتوب و دوطرفه، به سایت بوم گردی نمایندگی فعالیت در زمینه رزرو اقامتگاه تحت مجوز ایشان را داده است.